Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2010
Дата публікації 22.04.2010 13:10:10
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Чергові Загальні збори акціонерів АТ "Укрiнбанк" (далі - Банк) прийняли рішення (Протокол №1 вiд 20 квітня 2010 року ):
- про відкликання / звільнення зі складу Спостережної ради Банку члена Спостережної Ради Банку Грабовецького Володимира Миколайовича (паспорт *) згідно з поданою ним заявою. Станом на 20.04.2010 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 0,0001%. На вказаній посаді перебував з 15.07.2009.
- про відкликання / звільнення зі складу Спостережної ради Банку члена Спостережної Ради Банку Землянського Юрія Володимировича (паспорт *) згідно з поданою ним заявою. Станом на 20.04.2010 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 0,0001%. На вказаній посаді перебував з 15.07.2009.
- про обрання до складу Спостережної ради Банку членом Спостережної Ради Банку Кузьменка Дмитра Олександровича (паспорт *). Станом на 20.04.2010 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 9,17%. З січня 2009 року перебуває на посаді заступника Голови Правління ВАТ «Миронівський хлібопродукт».
- про обрання до складу Спостережної ради Банку членом Спостережної Ради Банку Зайчука Ігоря Петровича (паспорт *). Станом на 20.04.2010 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 8,2%. Займав посади Голови Правління ВАТ «Гідромеханізація», директора ТОВ «Петрохолдинг», директора розпорядника ТОВ «Корпорація ВІП ХАУЗ», з березня 2009 року перебуває на посаді заступника директора ТОВ «Енергетична група».
Строк, на який обрані вказані особи – 5 років.
Усі вище зазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.
* Усі вище зазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не дали.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович