Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.04.2010
Дата публікації 23.04.2010 14:30:13
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ,проспект Московський ,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова Правління. Тел: 0445370112
E-mail* info@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів:

Правління ВАТ "Кияни" повідомляє про внесення доповнень до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, який був надрукований в газеті «Бюлетень Цінні папери України» №42 від 9 березня 2010 року.

1). Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): 27 квітня 2010 року о 15 годині за адресою м. Київ вул. Інженерна 1-а, адмінкорпус.

2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації акціонерів: о 14 год. 00 хв, закінчення реєстрації акціонерів о 14год.45 хв. за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт, а представникам – паспорт та доручення на право участі у зборах..

3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27 квітня 2010 року.

4). Перелік додаткових питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

8. Прийняття рішення про укладення договору з Депозитарієм про обслуговування емісії акцій, що дематеріалізуються, затвердження умов договору та уповноваження Голови правління Товариства на укладення та підписання договору з Депозитарієм.
9. Про прийняття рішення про укладення договору зі Зберігачем на відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та уповноваження Голови правління Товариства на укладення та підписання договору зі Зберігачем.
10. Про призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті Зборами рішення щодо дематеріалізації акцій, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріаліалізації.
11. Про затвердження тексту повідомлення для розміщення в офіційному друкованому виданні та персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій товариства документарної форми випуску у бездокументарну.
12. Про визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про дематеріалізацію цінних паперів.

5). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами, повязаними із порядком денним, акціонери можуть ознайомитись до дати проведення зборів у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: 04073, м.Київ, пр.-т Московський,9, ВАТ «Кияни», офіс 3-101, спеціаліст по роботі з акціонерами Жереб В.М., а у день проведення зборів – також у місці їх проведення. Довідки за телефоном (044 468-68-69)

6). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): «Бюлетень. Цінні папери України» №66 від 13.04.2010 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.04.2010
(дата)