Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.04.2010
Дата публікації 26.04.2010 09:50:20
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Євець Ірина Володимирівна - Голова Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийнято 21 квітня 2010 року позачерговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 11 чергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 21 квітня 2010 року)

Відкликано члена Правління Товариства Єрхова Олега Олексійовича громадянина України (паспорт серії ЕО № 352748 виданий Центральним РВ ММУМВС України в Миколаївській області 08.07.1997р.) в зв’язку з поданою заявою про звільнення. Єрхов Олег Олексійович часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді члена Правління перебував з 21 квітня 2009 року.

Відкликано члена Правління Товариства імаркову Ольгу Ігоревну громадяннку України (паспорт серії ВС № 161702 виданий Кіровським РВ ДМУ України в Донецькій області 28.01.2000р.) в зв’язку з поданою заявою про звільнення. Зімаркова Ольга Ігоревна часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді члена Правління перебувала з 21 квітня 2009 року.

Обрано членом Правління Товариства Чайківського Ростислава Володимировича громадянина України (паспорт серії КА № 572125 виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 17.10.1997р.) Чайківський Ростислав Володимирович часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Чайківського Ростислава Володимировича обрано членом Правління Товариства з 21.04.2010р. терміном на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Правління.

Обрано членом Правління Товариства Нікітіну Інну Дмитрівну громадянку України (паспорт серії СО № 749831 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.11.2001р.) Нікітіна Інна Дмитрівна часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Нікітіну Інну Дмитрівну обрано членом Правління Товариства з 21.04.2010р. терміном на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Правління

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Євець Ірина Володимирівна