Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.04.2010
Дата публікації 27.04.2010 16:30:35
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Спостережною Радою АТ "Укрiнбанк" (далі - Банк), Протокол №19 вiд 23.04.2010, прийнято рішення:
- звільнити Якимець Тетяну Леонідівну з посади головного бухгалтера - начальника управління обліку та звітності Банку. Зміни відбулися на підставі поданої заяви. Станом на 23.04.2010 особисто не володіє акціями Банку. На вказаній посаді перебувала з 30.10.09.
- призначити з 26.04.2010 Батич Галину Никифорівну, радника Голови Правління Банку, на посаду головного бухгалтера Банку та ввести її до складу членів Правління Банку. Станом на 23.04.2010 особисто не володіє акціями Банку. Перебувала на посадах: головний бухгалтер Львівської філії АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК», голова правління ВАТ «ФІНЕКСБАНК», заступник Голови Правління ЗАТ «ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК», заступник начальника Управління-начальник відділу тимчасового адміністрування Управління кризового менеджменту Департаменту кризового менеджменту та контролю операцій на відкритому ринку Національного банку України, радник Голови Правління АТ «Укрінбанк».
Усі вище зазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.
Усі вище зазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не дали.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович