Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.04.2010
Дата публікації 29.04.2010 13:30:07
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Мечникова, 2, (літера А), приміщення № 9, кім. 4,5, 01601, Україна
Керівник* Снєгірєв Андрій Вячеславович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
28 квітня 2010 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФК Сократ» (далі – Товариство) (протокол № 44) було призначено Клименко Володимира Федоровича на посаду Радника Голови Правління (паспорт СВ №251554 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 25 липня 2000 року), частки в статутному капіталі немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Снєгірєв Андрій Вячеславович