Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.05.2010
Дата публікації 13.05.2010 15:50:16
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Спостережною Радою АТ "Укрiнбанк" (далі - Банк), Протокол №20 від 11.05.2010, прийнято рішення про введення до складу Правління Банку заступника Голови Правління–начальника Правового департаменту Банку Щадка Марата Валерійовича. Станом на 11.05.2010 особисто не володіє акціями Банку. До призначення займав посади начальника договірно-правового відділу АБ «Зевс», начальника юридичної служби ВАТ Банк «БІГ Енергія», заступника Голови Правління – начальника юридичної служби ВАТ Банк «БІГ Енергія».
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович