Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 25.05.2010
Дата публікації 26.05.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління, генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За рішенням Правлiння ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" (02.10.08р.) був укладений Договiр № ПК-01-08 від 02.10.2008 р. про надання позики в іноземній валюті з ТОВ "Виробнича компанiя "Новочеркаський електровозобудiвний завод" (код: 615250001, мiсцезнаходження: РФ, Ростовська область, м. Новочеркаськ, вул. Машинобудiвникiв, буд. 7а). Предметом укладеного договору про надання позики в іноземній валюті є надання позикодавцем (ТОВ "Виробнича компанiя "Новочеркаський електровозобудiвний завод") позичальнику (ВАТ "ХК "Луганськтепловоз") грошових коштів в сумі, що визначена договором позики. Строк надання позики - 15 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 31.12.09р. Сума позики за договором складає 500 000 тис. рос. руб. (курс 0,18989 встановленого НБУ на дату укладення договору), тобто 94 945 тис. грн., спiввiдношення суми до вартостi активiв на початок звiтного року - 19%., однак 21.12.09 р. уклали додадкову угоду №3 до Договiру № ПК-01-08 від 02.10.2008 р.:
- про збiльшеня суми, яка склала 552 000 тис. рос. руб. (курс 0,26746 встановленого НБУ на 17.02.10р.), спiввiдношення суми до вартостi активiв на 01.01.10р. - 33,5%;
- про продовження термiну дiї Договiру № ПК-01-08 від 02.10.08р. до 31.03.10р., тобто строк дії договору був збільшено на 3 місяці.
Укладено додадкову угоду №8 до Договiру № ПК-01-08 від 02.10.2008 р. про продовження термiну дiї Договiру до 30.04.2010 р.
Укладено додаткову угоду № 9 до Договiру № ПК-01-08 від 02.10.2008 р. про про збiльшеня суми, яка склала 690 000 тис. рос. руб. (курс 0,27246 встановленого НБУ на 22.04.10р.), спiввiдношення суми до вартостi активiв на 01.01.10р. - 43%;
Укладено додаткову угоду № 10 до Договору № ПК-01-08 від 02.10.08 р. про збільшення суми, яка склала 705626,6 тис. рос. руб. (курс 0,26369 встановленого НБУ на 17.05.10р.), співвідношення суми до вартості активів на 01.01.10 р. - 42%.
Укладено додаткову угоду № 11 до Договiру № ПК-01-08 від 02.10.2008 р.:
- про продовження термiну дiї Договiру № ПК-01-08 від 02.10.08р. до 10.06.10р.;
- про збiльшеня суми, яка склала 724 701 880 тис. рос. руб. (курс 0,25217 встановленого НБУ на 26.05. 10р.), спiввiдношення суми до вартостi активiв на 01.01.10р. - 41,5%.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 16,34% рiчних. Фактична дата отримання траншу 25.05.10 р. у сумі 588,9 тис. рос. руб. (курс 0,25519 встановленного НБУ на дату отримання частки позики (траншу), тобно на 25.05.10 р. 150,3 тис. грн. Вартість чистих ативів на 01.01.10 р. становить -15969,0 тис. грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 25.05.10 р. (150,3 тис. грн.) до вартості активів на 01.01.10 р. становить 0,03%.
Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління, генеральний директор Бикадоров Віктор Петрович