Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.05.2010
Дата публікації 01.06.2010 14:50:10
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Мечникова, 2, (літера А), приміщення № 9, кім. 4,5, 01601, Україна
Керівник* Снєгірєв Андрій Вячеславович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно Рішення Голови Правління зазначеного у (Наказі № 17-к від 31.05.2010р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб ПрАТ «ФК Сократ»:
Виведено зі складу Правління Члена Правління – Остапенка В.А. (паспорт СО 377822 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 квітня 2000 р.) з 31.05.2010 з займаної посади на підставі Наказу № 17-к від 31.05.2010р. Частки в статутному капіталі не мав.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Снєгірєв Андрій Вячеславович