Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 20.06.2007
Дата публікації 22.06.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15,
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація про позикодавця із зазначенням його найменування, місцезнаходження:
Компанія “JUDSON TRADING LIMITED” ("Джатсон Трейдинг лимитед"), Elefsinos, 3, Leivadia, PC 7060, Larnaca, Cyprus (Елефсинос, 3, Левадія, РС 7060, Ларнака, Кипр).
Договір позики підписано 21.05.2007р. предмет позики грошові кошти.
Дата зарахування першого траншу позики на поточний рахунок 20.06.2007р., сума одержаного траншу $65 млн. (екв. 328,25 млн. грн.).
Процентна ставка позики 6,5% річних, застави немає.
Позика надана на строк до 14.06.2008р.
Співвідношення одержаної 20.06.2007р. суми до вартості чистих активів на початок звітного року 66,6%. Вартість чистих активів емітента 492,92 млн. грн.
Дата прийняття рішення про одержання позики 21.05.2007р., рішення прийнято Генеральним директором.
Мета використання коштів за договором позики погашення існуючих банківських кредитів та поповнення оборотних коштів.
Розмір одержаної 20.06.2007р. частини позики (в відсотках) до розміру позики: 90,71%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович