Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.08.2007
Дата публікації 31.08.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Єрошенко Володимир Олексійович - Голова Правління. Тел: 0444564131
E-mail* oleg.yasiv@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рiшення 30 серпня 2007 року.
Рiшення прийнято черговими Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка''
(Протокол №4 чергових загальних зборiв вiд 30 серпня 2007 року)
Звiльнено Першого заступника Голови правлiння Скiчко Iвана Леонтiйовича.
(Паспорт: серiя СН 554744 виданий 05 серпня 1997 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi).
Скiчко I.Л. не володiє акцiями товариства, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Скiчко I.Л. працював на посадi Першого заступника Голови правлiння з 19 вересня 2006 року.
Замiсть особи нiкого не призначено.
Дата прийняття рiшення 30 серпня 2007 року.
Рiшення прийнято черговими Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка''
(Протокол №4 чергових загальних зборiв вiд 30 серпня 2007 року)
Звiльнено Члена ревезiйної комiсiї Чередниченко Наталiю Олександрiвну.
(Паспорт: серiя КЕ 437357 виданий 27 листопада 1996 року Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi).
Чередниченко Н.О. не володiє акцiями товариства, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Чередниченко Н.О. працювала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 19 вересня 2006 року.
Замiсть особи нiкого не призначено.
Дата прийняття рiшення 30 серпня 2007 року.
Рiшення прийнято черговими Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка''
(Протокол №4 чергових загальних зборiв вiд 30 серпня 2007 року)
Звiльнено Члена ревезiйної комiсiї Шарапюк Олександра Євгеновича.
(Паспорт: серiя НС 362717 виданий 04 грудня 1997року Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi). Шарапюк Олександр Євгенович не володiє акцiями товариства, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Шарапюк Олександр Євгеновичпрацювала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 19 вересня 2006 року.
Замiсть особи нiкого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Єрошенко Володимир Олексійович