Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05839888
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 17/09/2004
Дата публікації 21/09/2004
Найменування емітента* Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкiна, 10-а
Керівник* Мещеряк Сергiй Сергiйович - Голова Правлiння
Контактна особа* Грiненко Карiна Юрiївна - Начальник вiддiлу реєстраторської дiяльностi. Тел: 247-22-53
E-mail* Grynenko@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05839888 17/09/2004 0 Головний бухгалтер Смолiнський Валерiй Вiкторович 0 Наказ № 293-к вiд 17.09.2004,
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 0 Заступник Голови Правлiння Хмелевський Олександр Володимирович 0.002 Наказ № 292-к вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 1 Член Правлiння Гаркавенко Валентина Iванiвна 0 Протокол № 17 засiдання Спостережної Ради вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 1 Член Правлiння Кузь Анатолiй Тимофiйович 0 Протокол № 17 засiдання Спостережної Ради вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 20/09/2004 1 В.о.головного бухгалтера Котишевська Iрина Борисiвна 0 Наказ № 296-к вiд 20.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 0 Головний бухгалтер Смолiнський Валерiй Вiкторович 0 Наказ № 293-к вiд 17.09.2004,
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 0 Заступник Голови Правлiння Хмелевський Олександр Володимирович 0.002 Наказ № 292-к вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 1 Член Правлiння Гаркавенко Валентина Iванiвна 0 Протокол № 17 засiдання Спостережної Ради вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 1 Член Правлiння Кузь Анатолiй Тимофiйович 0 Протокол № 17 засiдання Спостережної Ради вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 20/09/2004 1 В.о.головного бухгалтера Котишевська Iрина Борисiвна 0 Наказ № 296-к вiд 20.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 0 Головний бухгалтер Смолiнський Валерiй Вiкторович 0 Наказ № 293-к вiд 17.09.2004,
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 0 Заступник Голови Правлiння Хмелевський Олександр Володимирович 0.002 Наказ № 292-к вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 1 Член Правлiння Гаркавенко Валентина Iванiвна 0 Протокол № 17 засiдання Спостережної Ради вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 17/09/2004 1 Член Правлiння Кузь Анатолiй Тимофiйович 0 Протокол № 17 засiдання Спостережної Ради вiд 17.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 20/09/2004 1 В.о.головного бухгалтера Котишевська Iрина Борисiвна 0 Наказ № 296-к вiд 20.09.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має