Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 24745673
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 31/10/2005
Дата публікації 22/09/2006
Найменування емітента* ЗАТ "АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ З НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ IНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ"
Юридична адреса* М.КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 65
Керівник* Iванова Тамара Павлiвна - В.о. Голови Правлiння
Контактна особа* Гончаренко Валентина Йосипiвна - Головний бухгалтер. Тел: 8 (044) 206-28-85
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Шариков Борис Iванович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Зайцев Олексiй Анатолiйович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Ельдаров Муратхан Нарiманович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Саркiсов Сергiй Едуардович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 21/07/2005 0 Заступник Голови Правлiння Парфєєвєц Сергiй Леонiдович 0 (Звiльнено) Наказ №66-Пз вiд 21.07.2005р.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 22/08/2005 1 Заступник Голови Правлiння Солдатенко Марина Валерiївна 0 (Призначено) Наказ №179-П вiд 22.08.2005р.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Голова Спостережної Ради Хлявич Лев Якович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Саркiсов Микола Едуардович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Шариков Борис Iванович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Зайцев Олексiй Анатолiйович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Ельдаров Муратхан Нарiманович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Саркiсов Сергiй Едуардович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 21/07/2005 0 Заступник Голови Правлiння Парфєєвєц Сергiй Леонiдович 0 (Звiльнено) Наказ №66-Пз вiд 21.07.2005р.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 22/08/2005 1 Заступник Голови Правлiння Солдатенко Марина Валерiївна 0 (Призначено) Наказ №179-П вiд 22.08.2005р.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Голова Спостережної Ради Хлявич Лев Якович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
24745673 31/10/2005 1 Член Спослережної Ради Саркiсов Микола Едуардович 0 (Призначено) Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.10.2005 року.
Службовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.