Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 21645965
Тип інформації Прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата виникнення 13/09/2006
Дата публікації 13/09/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 01023, м.Київ, вул.Еспланадна, б.2, оф.2а
Керівник* Пономаренко В.В. - Генеральний директор
Контактна особа* Домарєва К.А. - фахiвець бек-офiсу. Тел: /044/ 207-01-07
E-mail* contact@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення Кількість акцій, що підлягають викупу (штук) Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках) Інформація
13/09/2006 10000 26/01/1999 55/10/1/99 ДКЦПФР 0.33 Зменшення кiлькостi акцiй вiдбувається шляхом купiвлi Товариством частини випущених акцiй. Мотиви зменшення статутного фонду - створення однакових умов участi для всiх акцiонерiв. Всi акцiонери користуються правом на купiвлю у них акцiй за ринковою цiною