Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05839888
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 25/09/2006
Дата публікації 28/09/2006
Найменування емітента* Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкiна, 10-а
Керівник* Мещеряк С.С. - Голова Правлiння
Контактна особа* Грiненко Карiна Юрiївна - Начальник вiддiлу капiталу банку. Тел: 247-20-01
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05839888 25/09/2006 1 Член Правлiння Снiжко Олексiй Iванович 0 Пiдстава: Наказ №430-к вiд 25.09.2006 р., Протокол засiдання Спостережної Ради №34 вiд 22.09.2006 р.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.