Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 24745673
Тип інформації Зміна прав на цінні папери емітента
Дата виникнення 31/10/2005
Дата публікації 28/09/2006
Найменування емітента* ЗАТ "АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ З НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ IНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ"
Юридична адреса* М.КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 65
Керівник* Фурсевич Павло Петрович - Голови Правлiння
Контактна особа* Гончаренко Валентина Йосипiвна - Головний бухгалтер. Тел: 8 (044) 206-28-85
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про зміни Сутність змін Обгрунтування змін Дата зміни прав Вид цінних паперів Дата реєстрації емісії Номер свідотства про реєстрацію Найменування органу, що зареєстрував емісію Примітки
31/10/2005 Компанiя "Amadeus (II) Holdings Ltd" здiйнила продаж належного їй пакету акцiй ЗАТ "ПРОСТО-страхування" Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Б.С. РЕIНШУРАНС ЛIМIТЕД" - 18648 акцiй ЗАТ "ПРОСТО-страхування", що складає 24% статутного фонду ЗАТ "ПРОСТО- Питання про продаж пакету акцiй ЗАТ "ПРОСТО-страхування" вирiшено на загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "ПРОСТО-страхування" 31.10.2005 року (Протокол №2). 04/08/2006 11 02/02/2004 55/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку д/н
31/10/2005 Компанiя "Amadeus (II) Holdings Ltd" здiйнила продаж належного їй пакету акцiй ЗАТ "ПРОСТО-страхування" ТОВ "Далленсi" 8605 акцiй ЗАТ "ПРОСТО-страхування", що складає 11,1% статутного фонду ЗАТ "ПРОСТО-страхування". Питання про продаж пакету акцiй ЗАТ "ПРОСТО-страхування" вирiшено на загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "ПРОСТО-страхування" 31.10.2005 року (Протокол №2). 11/07/2006 11 02/02/2004 55/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку д/н