Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 21645965
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 29/09/2006
Дата публікації 02/10/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 01023, м.Київ, вул.Еспланадна, б.2, оф.2а
Керівник* Пономаренко В.В. - Генеральний директор
Контактна особа* Домарєва К.А. - фахiвець бек-офiсу. Тел: /044/ 207-01-07
E-mail* contact@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
21645965 29/09/2006 0 Голова Правлiння Сазонов Роман Юрiйович 40 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 29/09/2006 1 Голова Правлiння Компан Iван Ярославович 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 29/09/2006 0 Ревiзор Сазонова Тетяна Павлiвна 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 29/09/2006 1 Голова Наглядової Ради Нiлов Валерiй Володимирович 25 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 29/09/2006 1 Заступник Голови Наглядової Ради Сазонов Роман Юрiйович 40 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 29/09/2006 1 Член наглядової ради Михайльо Вiталiй Вiкторович 25 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.