Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 21645965
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 25/11/2006
Дата публікації 27/11/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 72, н/п № 147 (лiт. А), к.1
Керівник* Пономаренко В.В. - Генеральний директор
Контактна особа* Домарєва К.А. - фахiвець бек-офiсу. Тел: /044/ 207-01-07
E-mail* contact@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
21645965 25/11/2006 1 Заступник Голови Правлiння Смалiй Олександр Володимирович 9.999 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 25/11/2006 1 член Правлiння Миронова Наталiя Олексiївна 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 25/11/2006 1 член Правлiння Остапенко Владислав Анатолiйович 25 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21645965 25/11/2006 1 Член Наглядової ради Смалiй Тетяна Володимирiвна 0.001 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.