Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 21645965
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 17/05/2004
Дата публікації 30/07/2004
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Еспланадна, буд.2, оф.2-а
Керівник* Сазонов Роман Юрiйович - Генеральний Директор
Контактна особа* Сагань Юлiя Сергiївна - спецiалiст бек-офiсу. Тел: (044) 2358787
E-mail* contact@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
17/05/2004 11 4900000 2 вiльний обiг на позабiржовому ринку 96.078 24.17 Отримання додаткової кiлькостi акцiй проводиться шляхом зарахування акцiй на рахунки акцiонерiв у Зберiгача, пiсля реєстрацiї випуску акцiй, пiсля реєстрацiї випучку акцiй в ДКЦПРФР