Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00194122
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 28/11/2005
Дата публікації 28/11/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
Юридична адреса* Україна, 69032, м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, 15
Керівник* Лукiн Микола Анатолiйович - Голова Правлiння-Генеральний директор
Контактна особа* Скрипнюк Семен Володимирович - Начальник фондового вiддiлу. Тел: (0612) 12-26-99, 12-27-57
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00194122 28/11/2005 0 Член Правлiння Косянчук Олександр Iванович 0 Звiльнення члена Правлiння вiдбулося за рiшенням Спостережної ради ВАТ "ЗАлК" вiд 28.11.05 р. (Протокол № 31).
00194122 28/11/2005 0 Член Правлiння Самойленко Iгор Iгорович 0 Звiльнення члена Правлiння вiдбулося за рiшенням Спостережної ради ВАТ "ЗАлК" вiд 28.11.05 р. (Протокол № 31).