Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05839888
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 26/01/2005
Дата публікації 26/01/2005
Найменування емітента* Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкiна, 10-а
Керівник* Петруньок Олександр Васильович - Заступник Голови Правлiння
Контактна особа* Грiненко Карiна Юрiївна - Начальник вiддiлу реєстраторської дiяльностi. Тел: 247-22-53
E-mail* Grynenko@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05839888 26/01/2005 1 Головний бухгалтер Котишевська Iрина Борисiвна 0 Наказ № 20-к вiд 26.01.2005,
Зазначена особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 26/01/2005 1 Головний бухгалтер Котишевська Iрина Борисiвна 0 Наказ № 20-к вiд 26.01.2005,
Зазначена особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має