Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 21645965
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 29/11/2004
Дата публікації 29/12/2004
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м.Київ вул.Еспланадна 2, оф.2а
Керівник* Когут Олесь Олексiйович - генеральний директор
Контактна особа* Сагань Юлiя Сергiївна - фахiвець бек-офiсу. Тел: (044) 207-01-00
E-mail* contact@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
21645965 29/11/2004 1 генеральний директор Когут Олесь Олексiйович 0 Протокол №28 Загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "ФК СОКРАТ" в?д 29 листопада 2004 року
21645965 29/11/2004 0 генеральний директор Сазонов Роман Юрiйович 0 за власним бажанням
21645965 29/11/2004 1 генеральний директор Когут Олесь Олексiйович 0 Протокол №28 Загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "ФК СОКРАТ" в?д 29 листопада 2004 року
21645965 29/11/2004 0 генеральний директор Сазонов Роман Юрiйович 0 за власним бажанням