Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 32987822
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 12/01/2005
Дата публікації 14/01/2005
Найменування емітента* Менеджмент Технолоджiз
Юридична адреса* 49069
Керівник* Антонов Сергiй Михайлович - Директор
Контактна особа* Булгаков Володимир Миколайович - економiст. Тел: 056-370-15-48
E-mail* tdf@ua.fm
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
32987822 12/01/2005 1 Директор Антонов Сергiй Михайлович 0 Призначено на посаду згiдно Наказу 02-к вiд 12.01.2005. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
32987822 11/01/2005 0 Директор Сосєдка Юлiя Вiлiївна 0 Звiльнено за власним бажанням ст. 38 КЗпП згiдно Наказу №01-к вiд 11.01.2005. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
32987822 12/01/2005 1 Директор Антонов Сергiй Михайлович 0 Призначено на посаду згiдно Наказу 02-к вiд 12.01.2005. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
32987822 11/01/2005 0 Директор Сосєдка Юлiя Вiлiївна 0 Звiльнено за власним бажанням ст. 38 КЗпП згiдно Наказу №01-к вiд 11.01.2005. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.