Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00308169
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 23/04/2004
Дата публікації 23/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073, м.Київ, Московський проспект, 9
Керівник* Копiлаш Ярослав Володимирович - Голова правлiння
Контактна особа* Жереб Валентина Миколаївна - Провiдний iнженер. Тел: (044) 468-43-85, 468-12-12
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
23/04/2004 11 5000000 1 Додатково випускається 500000 простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 10 грн кожна. 346.5 66.368 Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 23/04/2004). На I етапi пiдписки реалiзується переважне право акцiонерiв згiдно з чинним законодавством, а на II етапi - право iнших iнвесторiв i акцiонерiв, але перевагу мають акцiонери то