Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00194122
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 12/07/2004
Дата публікації 13/07/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
Юридична адреса* Україна, 69032, м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, 15
Керівник* Лукiн Микола Анатолiйович - Голова Правлiння-генеральний директор
Контактна особа* Недоросол Алiса Петрiвна - Начальник фондового вiддiлу. Тел: (0612) 12-26-99, 12-27-57
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00194122 12/07/2004 0 Головний бухгалтер Солопова Зiнаїда Олексiївна 0.001 Головного бухгалтера звiльнено наказом Голови Правлiння-Генерального директора ВАТ "ЗАлК" вiд 12.07.2004 р. № 531-к.
00194122 12/07/2004 1 Головний бухгалтер Сiтало Iрина Iванiвна 0 Головного бухгалтера призначено наказом Голови Правлiння-Генерального директора ВАТ "ЗАлК" вiд 12.07.2004 р. № 532-к. Призначенi та звiльненi посадовi особи емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
00194122 12/07/2004 0 Головний бухгалтер Солопова Зiнаїда Олексiївна 0.001 Головного бухгалтера звiльнено наказом Голови Правлiння-Генерального директора ВАТ "ЗАлК" вiд 12.07.2004 р. № 531-к.
00194122 12/07/2004 1 Головний бухгалтер Сiтало Iрина Iванiвна 0 Головного бухгалтера призначено наказом Голови Правлiння-Генерального директора ВАТ "ЗАлК" вiд 12.07.2004 р. № 532-к. Призначенi та звiльненi посадовi особи емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.