Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00194122
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 02/07/2004
Дата публікації 05/07/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
Юридична адреса* Україна, 69032, м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, 15
Керівник* Лукiн Микола Анатолiйович - Голова Правлiння-генеральний директор
Контактна особа* Недоросол Алiса Петрiвна - Начальник фондового вiддiлу. Тел: (0612) 12-26-99, 12-27-57
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00194122 02/07/2004 0 Заступник Голови Правлiння-генерального директора Гайдак Денiс Валерiйович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради Шумiлов Леонiд Григорович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник держави) Орликовська Олена Михайлiвна 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник акцiонера ЗАТ "Автоваз-Iнвест") Косов Микола Миколайович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради ЗАТ "АвтоВАЗ-Iнвест" 68.01 -
00194122 02/07/2004 1 Голова Правлiння-генеральний директор Лукiн Микола Анатолiйович 0 Призначення Голови Правлiння-генерального директора, його заступникiв та членiв Правлiння вiдбулося за рiшенням Спостережної ради ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 19).
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник акцiонера ТОВ "Запорiзький центр керування активами") Порохняк Ярослав Орестович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради (представник держави) Сидоркiн Вiктор Iванович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Правлiння Пламм Геннадiй Аркадiйович 0 Призначенi та звiльненi посадовi особи емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Акцiонер ЗАТ "АвтоВАЗ-Iнвест" володiє 68,0095% СК товариства, держава в особi ФДМУ володiє 25%+1 акцiя СК товариства.
00194122 02/07/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Держава в особi представника ФДМУ 25.01 -
00194122 02/07/2004 1 Перший заступник Голови Правлiння-генерального директора Мiхеєв Олександр Володимирович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Правлiння Косянчук Олександр Iванович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Лобанов Геннадiй Вiкторович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради Стрельнiков Андрiй Федорович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради Крикун Геннадiй Тарасович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Корпачев Сергiй Олександрович 0 Призначеня нового складу Ревiзiйної комiсiї вiдбулося за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 6).
00194122 02/07/2004 1 Заступник Голови Правлiння-генерального директора Котюк Олександр Володимирович 0.009 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради Жаров Анатолiй Федорович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник держави) Самардак Григорiй Вiкторович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член Правлiння Пламм Геннадiй Аркадiйович 0.001 -
00194122 02/07/2004 0 Заступник Голови Правлiння-генерального директора Варфоломеєв Андрiй Юрiйович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Заступник Голови Спостережної ради Троян Михайло Михайлович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член ревiзiйної комiсiї Каптюх Олена Григорiвна 0.003 -
00194122 02/07/2004 1 Голова Спостережної ради Бiгман Алан Стюарт 0 Призначеня нового складу Спостережної ради вiдбулося за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 6). Голова та заступник Голови Спостережної ради обранi на засiданнi Спостережної ради вiд 02.07.04 р. (Проток
00194122 02/07/2004 0 Член ревiзiйної комiсiї Ляшенко Марiя Олексiївна 0 -
00194122 02/07/2004 0 Перший заступник Голови Правлiння-генерального директора Петров Сергiй Сергiйович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Голова Ревiзiйної комiсiї Сичова Iнна Йосипiвна 0.001 Звiльнення Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї вiдбулося за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 6).
00194122 02/07/2004 0 Голова Правлiння-генеральний директор Федотов Олександр Олександрович 0.01 Звiльнення Голови та членiв Правлiння вiдбулося за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 6).
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник акцiонера ЗАТ "Автоваз-Iнвест") Яровицький Леонiд Iсаакович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник акцiонера ЗАТ "Автоваз-Iнвест") Котова Олена Вiкторiвна 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник акцiонера ЗАТ "Автоваз-Iнвест") Ульянов Сергiй Владленович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради (представник держави) Нiкiтiн Юрiй Валентинович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Голова Спостережної ради (представник акцiонера ЗАТ "Автоваз-Iнвест") Каданнiков Володимир Васильович 0 Звiльнення Голови та членiв Спостережної ради вiдбулося за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 6).
00194122 02/07/2004 0 Заступник Голови Спостережної ради (представник акцiонера ЗАТ "Автоваз-Iнвест") Большаков Аркадiй Михайлович 0 -
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник акцiонера ЗАТ "Автоваз-Iнвест") Косов Микола Миколайович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради ЗАТ "АвтоВАЗ-Iнвест" 68.01 -
00194122 02/07/2004 1 Голова Правлiння-генеральний директор Лукiн Микола Анатолiйович 0 Призначення Голови Правлiння-генерального директора, його заступникiв та членiв Правлiння вiдбулося за рiшенням Спостережної ради ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 19).
00194122 02/07/2004 0 Член Спостережної ради (представник акцiонера ТОВ "Запорiзький центр керування активами") Порохняк Ярослав Орестович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради (представник держави) Сидоркiн Вiктор Iванович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Правлiння Пламм Геннадiй Аркадiйович 0 Призначенi та звiльненi посадовi особи емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Акцiонер ЗАТ "АвтоВАЗ-Iнвест" володiє 68,0095% СК товариства, держава в особi ФДМУ володiє 25%+1 акцiя СК товариства.
00194122 02/07/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Держава в особi представника ФДМУ 25.01 -
00194122 02/07/2004 1 Перший заступник Голови Правлiння-генерального директора Мiхеєв Олександр Володимирович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Правлiння Косянчук Олександр Iванович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Лобанов Геннадiй Вiкторович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради Стрельнiков Андрiй Федорович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради Крикун Геннадiй Тарасович 0 -
00194122 02/07/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Корпачев Сергiй Олександрович 0 Призначеня нового складу Ревiзiйної комiсiї вiдбулося за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗАлК" вiд 02.07.04 р. (Протокол № 6).
00194122 02/07/2004 1 Заступник Голови Правлiння-генерального директора Котюк Олександр Володимирович 0.009 -
00194122 02/07/2004 1 Член Спостережної ради Жаров Анатолiй Федорович 0 -