Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05839888
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 01/11/2004
Дата публікації 03/11/2004
Найменування емітента* Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкiна, 10-а
Керівник* Мещеряк Сергiй Сергiйович - Голова Правлiння
Контактна особа* Грiненко Карiна Юрiївна - Начальник вiддiлу реєстраторської дiяльностi. Тел: (044)247-22-53
E-mail* Grynenko@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05839888 01/11/2004 0 Заступник Голови Правлiння Гавриленко Сергiй Миколайович 0.005 Наказ № 340-к вiд 01.11.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
05839888 01/11/2004 0 Заступник Голови Правлiння Гавриленко Сергiй Миколайович 0.005 Наказ № 340-к вiд 01.11.2004
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має