Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.03.2003

Постанова № 109-КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 109-КФ

м. Київ

2003-03-11

Я, уповноважена особа Комісії, член Комісії Бурмака Микола Олексійович, розглянувши у присутності головного спеціаліста відділу реєстрації емісій підприємств управління корпоративних фінансів Хрустенко Олени Володимирівни та головного спеціаліста відділу супроводження розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління Герасименка Сергія Юрійовича, матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", код за ЄДРПОУ 21560766, місцезнаходження: 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18, р/р 2600257 в АППБ "Аваль" м. Києва, МФО 300335, тел./ факс 234-39-57,

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 12 лютого 2003 року за несвоєчасне подання до Комісії звіту про наслідки погашення облігацій було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укртелеком". Згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 25 лютого 2003 року №45-КФ, складеного уповноваженою особою Комісії -начальником управління корпоративних фінансів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Петрашко О.Г., ВАТ "Укртелеком" надало звіт про наслідки погашення облігацій. Під час розгляду документів було з'ясовано, що строк погашення облігацій серії А закінчився 10 серпня 2002 p., а звіт про наслідки погашення облігацій був поданий до Комісії 16.09.2002 року. Отже, виходячи з вищевикладеного, порушено вимоги п. 6.1 розділу 6 Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2001 № 18, а саме: не пізніше ніж через 10 календарних днів після погашення облігацій емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій. Враховуючи вищевикладене, на підставі абз. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п. 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Комісії від 13.02.01 р. №27,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Комісії, а саме, за несвоєчасне подання до Комісії звіту про наслідки погашення облігацій, на ВАТ "Укртелеком" накласти штраф у розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України по коду 23030000 бюджетної класифікації, символ 39, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в юридичне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.