Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


25.05.2003

Постанова № 198-УЗ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 198-УЗ

м. Київ

2003-05-25

Я, уповноважена особа Комісії член Комісії Волков Микола Федорович, розглянувши у присутності провідного спеціаліста відділу звітності емітентів цінних паперів управління звітності учасників ринку цінних паперів Нікітіної Оксани Вікторівни, провідного спеціаліста відділу супроводження розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління Горбач Галини Валеріївни та представника юридичної особи Попик Ніни Миколаївни ___) ___), яка діяла на підставі доручення від 25.04.2003 р. №75, матеріали справи у відношенні відкритого акціонерного товариства "Завод "Ленінська кузня" (04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, код за ЄДРПОУ 14312364, тел. (044) 417-42-42, ф. 417-71-40),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.04.2003 р. №15-У3, складеного начальником відділу звітності емітентів цінних паперів управління звітності учасників ринку цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Геращенко Ларисою Яківною, яка діяла на підставі доручення від 01.07.2002 р. №12-У3, відкрите акціонерне товариство "Завод "Ленінська кузня" порушило вимоги рішення Комісії "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі" від 04.09.2001 р. №248 (зі змінами та доповненнями внесеними рішенням Комісії від 29.11.01 №351, яке зареєстровано Міністерством юстиції України 11.12.01 за №1024/6215). Зокрема, ВАТ "Завод "Ленінська кузня" не подало довідку щодо свого фінансового стану та результатів господарської діяльності за 4 квартал 2002 року. Пояснення, надані уповноваженим представником юридичної особи під час підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів та під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, не є підставою для звільнення даної юридичної особи від відповідальності за вчинене правопорушення на ринку цінних паперів. Пом'якшуючою відповідальність обставиною слід вважати те, що до моменту розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів товариством було надано довідку щодо свого фінансового стану та результатів господарської діяльності за 4 квартал 2002 року (вхідний номер Комісії 2700 від 10.04.2003 р.). Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 14 ст. 8 та ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: за несвоєчасне подання довідки щодо свого фінансового стану та результатів господарської діяльності за 4 квартал 2002 року відповідно до вимог рішення Комісії "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі" від 04.09.2001 р. №248 (зі змінами та доповненнями внесеними рішенням Комісії від 29.11.01 №351, яке зареєстровано Міністерством юстиції України 11.12.01 за №1024/6215), на відкрите акціонерне товариство "Завод "Ленінська кузня" накласти штраф у розмірі 225 (двісті двадцять п'ять) гривень, який слід перерахувати на рахунок територіального управління Державного казначейства за місцезнаходженням платника на балансовий рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", код бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити до юридичного управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити ВАТ "Завод "Ленінська кузня". 3. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.