Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


18.09.2006

Постанова № 259-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 259-КУ

м.Київ

2006-09-18

Я, т.в.о начальника територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Міщенко Олена Іванівна на підставі наказу від 23 серпня 2006 року №86, уповноважена особа Комісії, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу – Болтичевої Лариси Василівни, провідного спеціаліста – Козленко Вікторії Володимирівни та представника юридичної особи – Панченка Сергія Олександровича, який діяв на підставі довіреності від 18.09.2006 року №юр-450/д у відношенні ВАТ “Укрнафта” (код ЄДРПОУ 00135390; місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, тел. 226-34-22),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 08 вересня 2006 року №259-КУ при перевірці щоквартальної інформації ВАТ “Укрнафта”, було виявлено факт порушення вимог п. 2 Рішення Комісії №248 від 04.09.2001 року “Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі” (зі змінами та доповненнями), а саме : несвоєчасне подання ВАТ “Укрнафта” щоквартальної інформації за ІІ квартал до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах (строк подання щоквартальної інформації за ІІ квартал до 25.07.06, інформацію надано 19.08.06) Відповідно до п. 2 Рішення Комісії №248 від 04.09.01 “Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі” (зі змінами та доповненнями), акціонерні товариства та холдингові компанії подають щоквартальну інформацію до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, а оскільки ВАТ “Укрнафта”, надало інформацію 19.08.2006 року тим самим порушило строки визначені нормативними актами Комісії. До розгляду справи ВАТ “Укрнафта” були надані письмові пояснення (вх.113/09-19 від 08.09.06) відповідно до яких ВАТ “Укрнафта” має в своєму складі велику кількість підприємств та виходячи з галузевих особливостей готує квартальний звіт до ДКЦПФР після прийняття звіту статистичним управлінням. В даному випадку квартальний звіт був відправлений 19.08.06 , про що свідчить реєстр на відправку листів ВАТ ”Укрнафта” з штемпелем пошти. Статею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за несвоєчасне подання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 8.4., 18.3. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09 січня 1997 року № 2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року № 27 (зі змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне подання інформації накласти на ВАТ “Укрнафта” штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду), встановленому чинним законодавством порядку.