Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


20.02.2006

Постанова № 62-КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 62-КФ

м.Київ

2006-02-20

Я, уповноважена особа Комісії за дорученням Голови Комісії від 07 лютого 2006 року № 36-КФ Нестеренко Іван Іванович, розглянувши у присутності головного спеціаліста департаменту корпоративних відносин Босової Олени Анатоліївни, головного спеціаліста юридичного управління Степанова Євгена Олексійовича та представника закритого акціонерного товариства "ФК СОКРАТ" - Азарова Юрія Олексійовича (довіреність від 20 лютого 2006 року №07) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні "ФК СОКРАТ", Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 2, кв.2а, код за ЄДРПОУ 21645965, тел. (044) 235-87-87, поточний рахунок 26501001000679 ВАТ "Біг Енергія", МФО 322603

ВСТАНОВИВ:

закритим акціонерним товариством "ФК СОКРАТ" несвоєчасно надано протокол рішення щодо збільшення розміру статутного фонду та копію повідомлення про збільшення статутного фонду за рахунок реінвестиції дивідендів (повідомлення надруковано в газеті "БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ" від 21.10.2005р. №№241-242 (1563-1564), документи надані 16.11.2005р. вхід. №11134), що є порушенням вимог чинного законодавства, а саме: підпункт в) пункту 9 розділу II Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Комісії від 16.10.2000р. №158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2000р. за №753/4974 (із змінами), відповідно до якого зазначені документи подаються до Комісії не пізніше 10 днів після опублікування повідомлення. Враховучи наведене та керуючись п. 5 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п.18.5 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.01. №27,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Комісії, а саме: за несвоєчасне надання протоколу рішення щодо збільшення розміру статутного фонду та копію повідомлення про збільшення статутного фонду за рахунок реінвестиції дивідендів на закрите акціонерне товариство "ФК СОКРАТ" накласти штраф у розмірі шість тисяч вісімсот гривень, які слід перерахувати в доход Державного бюджету України за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", символ 101, по коду 23030300 бюджетної класифікації, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в юридичне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому