Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


12.09.2005

Постанова № 379-КП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 379-КП

м.Київ

2005-09-12

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Член Комісії Бурмака Микола Олексійович, розглянувши у присутності: т.в.о. начальника юридичного управління Рудалевої Лесі Вікторовни, головного спеціаліста відділу супроводження розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів Ярмоленка Андрія Михайловича, Заступник Голови Правління акціонерного товариства "Український інноваційний банк" Петрунько Олександра Васильовича, провідного спеціаліста відділу реєстраторської діяльності акціонерного товариства "Український інноваційний банк" Сухаревського Вячеслава Олександровича матеріали справи про правопорушення у відношенні акціонерного товариства "Український інноваційний банк", місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А; код за ЄДРПОУ 05839888; банківські реквізити: кореспонденський рахунок 32008170901 в Головному Управлінні НБУ в м.Києві та Київській області МФО 321024; засоби зв`язку: телефон (044)2472253,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів №384-КИ від 30.08.05, складеного уповноваженою особою Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, в.о. начальника відділу контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку - Садовим В.В. (доручення №396-КИ від 29.08.05) на підставі акту перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів акціонерним товариством "Український інноваційний банк" (далі по тексту АТ "Український інноваційний банк") від 19.08.2005 року (діяльності щодо ведення реєстру іменних цінних паперів) встановлено, що АТ "Український інноваційний банк" не дотримуються вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №49 від 14.03.01 та Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку№60 від 14.03.01, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 06.04.2001 року №318/5509 ( зі змінами та доповненнями) (далі по тексту-Ліцензійні умови), а саме: В порушення вимог п.3.8.16 Ліцензійних умов: АТ "Український Інноваційний банк" не своєчасно, тобто не на протязі двадцяти робочих днів надало (від 30.10.2002 року до вх.№231/ок від 09.10.02 р.) до Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області у письмовій формі інформацію про .отримання ліцензії (від 01.10.2002 року №558068 серія АА) і облікову картку професійного учасника ринку цінних паперів (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів) в електронному вигляді, у форматі визначеному органом ліцензування, АТ "Український інноваційний банк" не повідомило протягом тридцяти календарних днів Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області про зміну відомостей, зазначених Ліцензіатом в обліковій картці (від 30.10.2002 року до вх.№231/ок від 09.10.02 р.) професійного учасника ринку цінних паперів (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів), а саме: про звільнення головного бухгалтера-начальника Управління обліку та звітності Смолінського Валерія Вікторовича з 17.09.04 р. та призначення за наказом голови правління АТ "Український інноваційний банк" від 20.09.04 р. №296-к в.о. головного`` бухгалтера-начальника Управління обліку та звітності Котишевську Ірину Борисівну; та не надало облікову картку з відповідними змінами. АТ "Український інноваційний банк" протягом двадцяти робочих днів з дати видачі ліцензії не надало до Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області у письмовій формі інформацію про отримання Ліцензії від 12.10.2004 року №770481 серія АА. і облікову картку професійного учасника ринку цінних паперів (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів). Враховуючи викладене, керуючись пунктом 3 статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та пунктом 18.3. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09.01.97 №2 у редакції рішення Комісії від 13.02.01 №27,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації застосувати до акціонерного товариства "Український інноваційний банк" санкцію у вигляді штрафу у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, яку слід перерахувати в дохід Державного бюджету України, код 23030300 бюджетної класифікації, символ 101, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Повідомлення про сплату штрафу протягом п`яти робочих днів направити до юридичного управління Комісії. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державно комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарської* суду) у встановленому чинним законодавством порядку.