Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


10.11.2006

Постанова № 490-ЛУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Луганське ТУ


ПОСТАНОВА № 490-ЛУ

м.Луганськ

2006-11-10

Я, уповноважена особа Комісії, заступник начальника Луганського територіального управління ДКЦПФР - начальник відділу нагляду за діяльністю емітентів та корпоративних фінансів, на підставі доручення № 11-ЛУ від 10.01.06р. Меньшикова Світлана Геннадіївна, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні : ВАТ "Лисичанськвугілля" Код за ЄДРПОУ: 32359108 Адреса: 93100 м.Лисичанськ район вул.Малиновського, 1 Банківські реквізити: р/р 2600330140985 в Лисичанському відділенні Промінвестбанку, МФО 304416

ВСТАНОВИВ:

Розгляд справи здійснено в присутності представника ВАТ "Лисичанськвугілля" Толмачової Е.А. (довіреність № 68 від 25.09.2006р.) 15.09.2006р. в господарській діяльності ВАТ "Лисичанськвугілля" відбулися дії, які відповідно до ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної вартості його цінних паперів. Особливу інформацію було опубліковано 02.10.2006р. в газеті "Вісник. Цінні папери" № 225-226 (1737) (с.8). Копію сторінки номера друкованого видання, в якому опубліковано особливу інформацію, було надіслано до Луганського територіального управління ДКЦПФР рекомендованим листом 13.10.2006р., тобто з порушенням встановленого терміну. Таким чином, ВАТ "Лисичанськвугілля" були порушені вимоги п. 3.6. Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 10.02.2000 р. № 5, із змінами та доповненнями, відповідно до якого емітент повинен подати до Комісії чітку копію сторінки номера друкованого видання, в якому опубліковано інформацію, протягом десяти днів після публікації. Дії ВАТ "Лисичанськвугілля" підпадають під ознаки порушення, відповідальність за яке передбачена ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” - несвоєчасне надання інформації. Обставинами, що пом’якшують відповідальність ВАТ "Лисичанськвугілля", є визнання при розгляді справи представником товариства вини юридичної особи, невеликий термін тривалості правопорушення. Обставин, що обтяжують відповідальність ВАТ "Лисичанськвугілля", не встановлено. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 490-ЛУ від 27.10.06 року та матеріалами справи. Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 14 статті 8, статей 9,11,12 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пунктів 7 та 9 положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушенням вимог законодавства про цінні папери застосувати до ВАТ "Лисичанськвугілля" санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 85 (вісімдесят п`ять) гривень, який слід перерахувати в дохід Державного бюджету України на розрахунковий рахунок 31118106600051 в УДК в Луганській області за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", МФО 804013, код 24180679, код бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ 101, протягом 15 днів з дня отримання цієї постанови. 2. ВАТ "Лисичанськвугілля" копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити в Луганське територіальне управління ДКЦПФР за адресою 91000, м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1в, кім. 527. 3. Контрольно-правовому відділу Луганського територіального управління ДКЦПФР для обліку та контролю копію Постанови направити в юридичне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 4. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з моменту винесення цієї постанови або до суду у встановленому законодавством порядку. У разі ненадання копії розрахункового документу до Луганського територіального управління ДКЦПФР в 15-денний термін з моменту отримання постанови, стягнення штрафу буде здійснене органами прокуратури шляхом звернення до суду.