Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.01.2007

Постанова № 02 – ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 02 – ОД

м.Одеса

2007-01-11

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Шаровський Сергій Петрович – т.в.о. начальника Одеського територіального управління ДКЦПФР, згідно Наказу за № 41 – К від 25.12.2006 р., розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 813 – ОД від 26.12.2006 р., у відношенні: ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго”. Місцезнаходження: 65029 м. Одеса, вул. Садова, б. 3. Код ЄДРПОУ: 00131713. Засоби зв’язку: 25-29-20, 714-47-78. Банківські реквізити: р/р 26002312527 в АБ “Південний”. МФВ:328209.

ВСТАНОВИВ:

під час розгляду скарг компанії *** акціонерів відкритого акціонерного товариства “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго”, щодо ненадання для ознайомлення копії протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго”, які відбулися 06.11.2006 р., Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР встановлено, що вищезгаданим акціонерам ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” не був наданий протокол загальних зборів акціонерів товариства, які відбулися 06.11.2006 р. Згідно письмових пояснень товариства № 10/1 – 100 від 27.11.2006 р. (н/вх. № 22/2382 від 28.11.2006 р.) встановлено, що “на позачергових загальних зборах акціонерів розглядалось питання щодо нової емісії акцій ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго”, у зв’язку з чим написання протоколу зборів зайняло більше часу. Оскільки голова та секретар зборів акціонерів не знаходяться у трудових відносинах з ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” та проживають за місцем проведення зборів в м. Києві, на даний момент проект протоколу зборів знаходиться у м. Києві на стадії підписання його головою позачергових загальних зборів”. Відповідно до вимог статті 41 Закону України “Про господарські товариства” протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу акціонерного товариства. Отже, відкритим акціонерним товариством “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” було порушено вимоги статті 41 Закону України “Про господарські товариства”. Враховуючи наявність в діянні ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” ознак правопорушення, 14.12.2006 р. Одеським теруправлінням ДКЦПФР була винесена постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів № 826 – ОД, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” прибути 26.12.2006 р. до Одеського теруправління ДКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. 26 грудня 2006 року у відношенні ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” був складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 813 – ОД. Для підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів прибув уповноважений представник ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” на підставі довіреності № 142 від 03.12.2006 року – Катков В.М. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів був призначений на 11.01.2007 р., про що була винесена постанова про розгляд справи за № 760 – ОД від 26.12.2006 р. Вищевказана постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів була отримана 27.12.2006 р. особисто під розпис уповноваженим представником ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” за довіреністю № 142 від 03.12.2006р. – Катковим В.М. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибув уповноважений представник ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” за довіреністю № 123 від 03.01.2007 р. – Катков В.М. У ході розгляду справи представником ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” повністю визнано вину за скоєне правопорушення та зобов’язано у подальшому не порушувати вимог чинного законодавства, діючого на ринку цінних паперів. Відповідно до п. 5 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та п. 18.5 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.1997 р. (у редакції Рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.2001 р.) передбачено винесення попередження за порушення учасником ринку цінних паперів вимог законодавства щодо цінних паперів, нормативних актів Комісії. Обставини, що пом’якшують відповідальність: 1) збитків у вигляді моральної або матеріальної шкоди з причини скоєного правопорушення – не встановлено; 2) визнання вини за скоєне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність: не викрито. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. ст. 8, 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пп. 7, 9 Положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, пп. 2.6, 3.3, 8.1, 8.4, 18.5 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.1997 р., у редакції рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.2001 р.,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог статті 41 Закону України “Про господарські товариства” – попередити ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” про недопущення у подальшому порушень вимог чинного законодавства, діючого на ринку цінних паперів 2. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. 3. Відділу контрольно – правової роботи Одеського територіального управління ДКЦПФР, копію даної постанови протягом п’яти робочих днів направити до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю.