Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.01.2007

Постанова № 01 – ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 01 – ОД

м.Одеса

2007-01-11

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Шаровський Сергій Петрович – т.в.о. начальника Одеського територіального управління ДКЦПФР, згідно Наказу за № 41 – К від 25.12.2006 р., розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 812 – ОД від 26.12.2006 р., у відношенні: ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго”. Місцезнаходження: 65029 м. Одеса, вул. Садова, б. 3. Код ЄДРПОУ:00131713 . Засоби зв’язку: 25-29-20, 714-47-78. Банківські реквізити: р/р 26002312527 в АБ “Південний”. МФВ:328209.

ВСТАНОВИВ:

під час проведення позапланової тематичної перевірки провадження діяльності на ринку цінних паперів відкритого акціонерного товариства “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” 13 грудня 2006 року уповноваженому представнику товариства за довіреністю Каткову В.М. був особисто вручений запит про надання інформації за вих. № 03/27/1374 з переліком копій документів, необхідних для проведення позапланової перевірки товариства. Але, в порушення вимог п. 10 ст. 8 та ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” було надано до Одеського територіального управління ДКЦПФР копії не всіх документів, визначених у запиті про надання інформації та необхідних для проведення перевірки, а саме: ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” не надало копію протоколу загальних зборів акціонерів товариства, які були проведені 06.11.2006 р., за що передбачена відповідальність згідно статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Враховуючи наявність в діянні ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” ознак правопорушення, 18.12.2006 р. Одеським теруправлінням ДКЦПФР була винесена постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів № 828 – ОД, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” прибути 26.12.2006 р. до Одеського теруправління ДКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. 26 грудня 2006 року у відношенні ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” був складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 812 – ОД. Для підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів прибув уповноважений представник ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” на підставі довіреності № 142 від 03.12.2006 року – Катков В.М. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів був призначений на 11.01.2007 р., про що була винесена постанова про розгляд справи за № 760 – ОД від 26.12.2006 р. Вищевказана постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів була отримана 27.12.2006 р. особисто під розпис уповноваженим представником ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” за довіреністю № 142 від 03.12.2006р. – Катковим В.М. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибув уповноважений представник ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” за довіреністю № 123 від 03.01.2007 р. – Катков В.М. У ході розгляду справи представником ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” повністю визнано вину за скоєне правопорушення та зобов’язано у подальшому не порушувати вимог чинного законодавства, діючого на ринку цінних паперів. Відповідно до вимог статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та п. 18.3 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.1997 р. у редакції Рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.2001 р. передбачено накладення на юридичних осіб штрафу за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації у розмірі до 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом’якшують відповідальність: 1) на момент розгляду справи правопорушення усунено; 2) визнання вини за скоєне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність: не встановлено. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. ст. 8, 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пп. 7, 9 Положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, пп. 2.6, 3.3, 8.1, 8.4, 18.3 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.1997 р., у редакції рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.2001 р.,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог п. 10 статті 8 та статті 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а саме: за ненадання до Одеського територіального управління ДКЦПФР копії протоколу загальних зборів акціонерів товариства, які були проведені 06.11.2006 р. – застосувати до відкритого акціонерного товариства “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень. 2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене відкрите акціонерне товариство, перерахувати в доход державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім’я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 23030300 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ звітності банку 106, МФВ: 828011, ЄДРПОУ 23213460, УДК у Одеській області, н/р 31114106600008 протягом 15 днів з моменту отримання даної постанови. 3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію платіжного доручення), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, б. 10. 4. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. 5. Відділу контрольно - правової роботи Одеського територіального управління ДКЦПФР, копію даної постанови протягом п’яти робочих днів направити до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено на протязі 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов’язку усунути порушення законодавства.