Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


20.10.2005

Постанова № 409-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 409-КИ

м.Київ

2005-10-20

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укртелеком", місцезнаходження: бул. Шевченка, 18, м. Київ, 01030 код ЄДРПОУ 21560766.

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 07.10.2005 року №410-КИ, складеного Уповноваженою особою Комісії, в.о. начальника` відділу контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області -Садовим В.В., діючим на підставі Доручення від 06.10.2005 року № 426-КИ, було встановлено факт ненадання ВАТ "Укртелеком" на запити Уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, керівника робочої групи -Горбачова В.Є., від 15.09.05 р. та 21.09.05 р., який діяв за дорученням начальника Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області від 10.02.05 р. №07, на підставі Посвідчення Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області на проведення перевірки ВАТ "Укртелеком" від 09.09.2005 р. №38-Е-КИ, відповідно до ст.9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", необхідної інформації- копій документів для приєднання до акту перевірки, а саме: - протоколів чергових та позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" за 2001-2002 роки; - повідомлень про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" опублікованих в засобах масової інформації за період з 2001-2002 р.р.; - документів, які підтверджують повноваження осіб, що здійснювали реєстрацію акціонерів ВАТ "Укртелеком" за період 2001-2002 р.р.; - документів, які підтверджують направлення персональних повідомлень держателям іменних акцій ВАТ "Укртелеком" про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" за період 2001-2002 р.р.; - документів, які підтверджують нарахування та сплату дивідендів акціонерам ВАТ "Укртелеком" за період з 2001-2002 р.р.; - першої та останньої сторінок реєстрів власників іменних цінних паперів ВАТ "Укртелеком" на підставі яких здійснювалась реєстрація акціонерів ВАТ "Укртелеком" для участі у загальних зборах за період 2001-2002 роки; - акти виконаних робіт до додаткових угод стосовно направлення персональних повідомлень акціонерам ВАТ "Укртелеком" щодо скликання загальних зборів в період з 2001-2002 р.р.; - установчих документів ВАТ "Укртелеком" з усіма змінами та доповненнями за період 2000-2004 р.р., а також несвоєчасного надання інформації - копій документів на вказані запити з терміном надання 20.09.05 р. та 22.09.05 р. відповідно, а саме: - статуту ВАТ "Укртелеком" зареєстрованого Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією від 16.05.05 р. за№ 10741050002006797; - свідоцтва про державну реєстрацію ВАТ "Укртелеком"; - свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ "Укртелеком"; - документів, що підтверджують повноту формування (сплати) статутного фонду при його створенні, з зазначенням форми сплати статутного фонду ВАТ "Укртелеком"; - протоколів чергових та позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" за 2003-2005 р.р.; - повідомлень про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" опублікованих в засобах масової інформації за період з 2003-2005 р.р.; - документів, які підтверджують повноваження осіб, що здійснювали реєстрацію акціонерів ВАТ "Укртелеком" за період 2003-2005 р.р.; - документів, які підтверджують направлення персональних повідомлень держателям іменних акцій ВАТ "Укртелеком" про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" за період 2003-2005 р.р.; - договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Укртелеком" та акту приймання-передачі документів до цього договору; - документів, які підтверджують нарахування та сплату дивідендів акціонерам ВАТ "Укртелеком" за період з 2003-2005 р.р.; - першої та останньої сторінок реєстрів власників іменних цінних паперів ВАТ "Укртелеком" на підставі яких здійснювалась реєстрація акціонерів ВАТ "Укртелеком" для участі у загальних зборах за період 2003-2005 роки; - акти виконаних робіт до додаткових угод стосовно направлення персональних повідомлень акціонерам ВАТ "Укртелеком`і^црдо скликання загальних зборів в період з - публікацій в засобах змін в персональному складі посадових осіб ВАТ "Укртелеком/^аййрішрГ^`0(^:|Ж)05 р.р. Довідки: - про філії, представництва^а^дочірні_підп|)йємства ВАТ "Укртелеком"; - про керівний склад станом наД$$#:05 р.; - про перелік посадових осіб*"ВАТ "Укртелеком" станом на 01.09.02 р. зазначенням кількісного складу органів управління та П.І.Б.; - інформацію чи були голови спостережної та ревізійної рад, члени спостережної ради акціонерами ВАТ "Укртелеком" станом на дату призначення вказаних осіб на посади та на час находження цих осіб на займаних посадах за період з 2002р. по 2005 р.. Зазначені документи були надані Управлінню Комісії 30.09.05 р. листом ВАТ "Укртелеком" від 29.09.05 р. вих.№6653-521-5, що свідчить про несвоєчасне подання документів. На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укртелеком" був присутній представник юридичної особи - Кульга Д.Б. було надано пояснення (лист від 07.10.2005 р. вх. № 4225/20), в яких зазначено, що документи були підготовлені відповідно до встановлених в запитах термінів, але повний перелік документів, що містився у запитах, був переданий до Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м.Києві та Київській області через загальний відділ 30 вересня 2005 року (лист від 30.09.2005 р. вх. № 4151/15). Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укртелеком" відбувся за участю представника юридичної особи - Ковтюха В.М. представників Управління ДКЦНФР в м. Києві та Київській області - заступника начальника Управління Комісії Столярової І.Л. та головного спеціаліста відділу правозастосування - Чуба Д.В. До розгляду справи про прпавопорушення на ринку цінних паперів ВАТ "Укртелеком" надало письмові пояснення, в яких зазначено, що за результатами діяльності товариства у 2000 р. та 2001 р. Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" у 2001 та 2002 рр. не проводились, в зв"язку з чим не можуть бути надані копії наступних документів: протоколів чергових та позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" за 2001-2002 роки; повідомлень про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" опублікованих в засобах масової інформації за період з 2001-2002 р.р.; документів, які підтверджують повноваження осіб, що здійснювали реєстрацію акціонерів ВАТ "Укртелеком" за період 2001-2002 р.р.; документів, які підтверджують направлення персональних повідомлень держателям іменних акцій ВАТ "Укртелеком" про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" за період 2001-2002 р.р.; першої та останньої сторінок реєстрів власників іменних цінних паперів ВАТ "Укртелеком" на підставі яких здійснювалась реєстрація акціонерів ВАТ "Укртелеком" для участі у загальних зборах за період 2001-2002 роки; акти виконаних робіт до додаткових угод стосовно направлення персональних повідомлень акціонерам ВАТ "Укртелеком" щодо скликання загальних зборів в період з 2001-2002 р.р.; Також в зазначених поясненнях було вказано, що під час перевірки 21 вересня 2005 р. наданих ВАТ "Укртелеком" документів за запитом від 15.09.2005 р. представники ДКЦПФР попросили надати в супроводжувальному листі пояснення щодо відсутності тих чи інших документів. Інформація про те, що Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" у 2001 - 2002 рр. не проводились, була доведена до керівника групи Горбачова В.Є. в усній формі. Те, що повний перелік документів, що містився у запитах, в тому числі Копії документів, які підтверджують нарахування та сплату дивідендів акціонерам ВАТ "Укртелеком" за період з 2001-2002 р.р. та копії установчих документів ВАТ "Укртелеком" з усіма змінами та доповненнями за період 2000-2004 р.р. був переданий до Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м.Києві та Київській області через загальний відділ ЗО вересня 2005 року (лист від 30.09.2005 р. вх. № 4151/15), а пояснення були надані до Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області 07.10.2005 р., свідчить про несвоєчасне надання інформації. Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України" за несвоєчасне надання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ВАТ "Укртелеком" штраф у розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111 (код бюджетної класифікації 23030300), символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.