Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


29.11.2006

Постанова № 665 -ДМ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 665 -ДМ

м.Київ

2006-11-29

Я, уповноважена особа, член Комісії Бірюк Сергій Олексійович на підставі доручення Голови Комісії Балюка Анатолія Івановича від 16.11.2006 р. № 393-ДМ у присутності провідного спеціаліста департамента моніторингу та стратегії розвитку фондового ринку Однодворця А.А., головного спеціаліста відділу супроводження розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління Горбач Г.В. у відношенні торговця цінними паперами АТ "Укрінбанк" (місцезнаходження: 04053 м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А; код за ЄДРПОУ 05839888, ліцензія № 770481 серії АА від 12.10.2004 р., МФО 321024, р/р 32008170901),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акта про правопорушення на ринку цінних паперів від "10" листопада 2006 року № 01/134-ДМ під час прийняття адміністративних даних торговців цінними паперами виявлено, що торговець цінними паперами АТ "Укрінбанк" порушив вимоги п.п. 3.1.1 п.3.1 р.З Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.04 №279` (зі змінами та доповненнями), в частині несвоєчасного подання нерегулярної інформації в III кварталі 2006 року. Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 14 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",

ПОСТАНОВИВ:

13а несвоєчасне подання нерегулярної інформації торговця цінними паперами, застосувати до АТ "Укрінбанк" санкцію у вигляді штрафу розміром 850 (вісімсот п`ятдесят) грн., який слід перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду Державного бюджету", код бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції"", символ 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документа, який буде цідтверджувати виконання цієї постанови направити до юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних парів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.