Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.04.2007

Постанова № 76 -ЗП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Запорізьке ТУ


ПОСТАНОВА № 76 -ЗП

м.Запоріжжя

2007-04-11

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Власов В’ячеслав Геннадійович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами „Славутич-Інвест” (скорочене найменування – ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, місцезнаходження: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, р/р № 265039 в АКБ “АвтоЗАЗбанк”, МФО 313407, код ЄДРПОУ: 23848885, тел. (061) 2137911) в присутності голови правління ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” Ковиліної Аліни Андріївни та начальника відділу розслідування та правозастосування ЗТУ ДКЦПФР Блажко Уляни Віталіївни

ВСТАНОВИВ:

За результатами проведення планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, що проводилася з 22.01.2007р. по 05.03.2007р. робочою групою у складі начальника вілліоу розслідування та правозастосування ЗТУ ДКЦПФР Блажко У.В. та головного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу ЗТУ ДКЦПФР Таран А.В., виявлені факти порушення чинного законодавства про цінні папери, а саме: 1. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не повідомило Запорізьке теруправління ДКЦПФР про звільнення головного бухгалтера Сорочинської Л.І. (наказ про звільнення від 29.03.2006р. № 8), не надало до теруправління облікову картку та дискету з поновленою інформацією, чим порушило вимоги п. 3.6.8. Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 14.03.2001р. № 60 (надалі – Ліцензійні умови-60), та п. 6 гл. 3 р. ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006р. № 341 (надалі - Ліцензійні умови-341); 2. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (лист від 01.12.2005р. № 146 з відміткою про отримання Комісією 08.12.2005р., вх. № 12055) направило до Комісії договір зі зберігачем про обслуговування активів фонду “Прогресивні технології” від 11.11.2005р. № 723/5, чим порушило вимоги п. 3.2. Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 06.07.2002р. № 197 (надалі – Положення-197); 3. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не подавало до Комісії нотаріально засвідчену копію додаткової угоди № 1/18 від 01.07.2006р. з ТОВ “Аудиторська компанія “Аваль”, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 4. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (лист від 01.12.2005р. № 144 з відміткою про отримання Комісією 08.12.2005р., вх. № 12056) направило до Комісії нову редакцію договору зі зберігачем про обслуговування активів фонду “Запорізькі феросплави” від 11.11.2005р. № 720/05, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 5. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не подавало до центрального апарату Комісії щоденну інформацію щодо вартості чистих активів фонду “Запорізькі феросплави” у зв’язку з розміщенням цінних паперів, що є порушенням п. 2.2. Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002р. № 216; 6. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) направило до Комісії договір (нова редакція) зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Оптимальні стратегії” від 09.01.2007р. № 03/07 (лист від 12.01.2007р. № 11/ОС з повідомленням про вручення № 470704), що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 7. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (листом від 12.01.2007р. № 15/А, направлено 18.01.2007р. згідно до повідомлення про вручення б/н) направило до Комісії договір про обслуговування активів фонду “Агроперспектива” від 09.01.2007р. № 01/07, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 8. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) листом від 12.01.2007р. № 9/БІ з повідомленням про вручення № 479690 направило договір № 04/07 від 09.01.2007р. про обслуговування активів фонду “Будівельні інвестиції” (нова редакція) до Комісії, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 9. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) листом від 12.01.2007р. № 8/ІГТ з повідомленням про вручення № 479674 направило до Комісії нову редакцію договору зі зберігачем (договір від 09.01.2007р. № 1063/06), що є порушенням п. 3.2. Положення-197; За цим фактом 14.03.2007р. начальником відділу розслідування та правозастосування Блажко У.В., яка діє на підставі доручення № 2/д від 09.01.2007р., виданого начальником ЗТУ ДКЦПФР Власовим В.Г., порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”. 27.03.2007р. Блажко У.В. у відношенні товариства складений акт № 68-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів. Під час складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів голова правління компанії Ковиліна Аліна Андріївна усно заявила клопотання про приєднання до акта пояснень, наданих під час проведення планової перевірки, а саме: По п. 1 акта про правопорушення: Відповідно до абз. 2 п. 3.10.8. Рішення ДКЦПФР № 60 від 14.03.2001р. “Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів”, що діяло на момент звільнення Сорочинської Л.І. з посади головного бухгалтера Компанії “ … разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, ліцензіат зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити територіальний орган Комісії, надати облікову картку з відповідними змінами”. Офіційні зміни щодо посади головного бухгалтера Компанії сталися 03.05.2006р. згідно наказу про суміщення Герасименко Н.А. посади фінансового директора з посадою головного бухгалтера Компанії. До зазначеного моменту, починаючи з моменту звільнення Сорочинської Л.І., Герасименко Н.А. виконувала обов’язки головного бухгалтера. Оскільки в обліковій картці відсутні дані про виконання обов’язків, а офіційно призначеного головного бухгалтера в Компанії до 03.05.2006р. не було, облікову картку було надано до територіального управління ДКЦПФР 05.05.2006р., тобто на другий день після змін відомостей, зазначених в обліковій картці. По п. 2 акта: Повідомляємо, що до центрального апарату ДКЦПФР були відправлені на реєстрацію зміни до проспекту емісії ПВІФНЗ “Прогресивні технології” з новою редакцією Договору про обслуговування активів фонду, у заяві про реєстрацію змін зазначалося, що зміни виникли у результаті зміни зберігачем “АвтоЗАЗбанк” своєї юридичної адреси. У відповідності до Положення про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів шляхом їх приватного розміщення зміни до проспекту емісії інститутів спільного інвестування повинні бути затверджені рішенням вищого органу компанії з управління активами. Співробітниками центрального апарату ДКЦПФР була надана усна відмова у реєстрації змін через відсутність протоколу зборів вищого органу компанії з управління активами. З метою запобігання факту порушення ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”надіслало до центрального апарату ДКЦПФР лист вих. № 155 від 13.12.2005р. (додається), у якому повідомляло, що у зв’язку з неможливістю проведення загальних зборів акціонерів у терміни, передбачені законодавством, зобов’язується затвердити зміни до проспекту емісії ПВІФНЗ “Прогресивні технології” на наступних загальних зборах акціонерів ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, що і було зроблено на загальних зборах акціонерів Компанії 05 травня 2006 року. По п. 3 акта про правопорушення: Відповідно до абз. 20 п. 3.2. рішення ДКЦПФР № 197 від 06.07.2002р. “Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту ІС та ведення державного реєстру ІСІ”, нотаріально засвідчені копії договорів із зберігачем, реєстратором та незалежним оцінювачем майна надаються до Комісії у разі внесення змін до договорів. Додаткова угода № 1/18 від 01.07.2006р. до Договору № 18 від 07.097.2005р. не змінює умов договору, а продовжує строк дії цього Договору. По п. 4 акта про правопорушення: До центрального апарату ДКЦПФР були відправлені на реєстрацію зміни до проспекту емісії ІДПІФ “Запорізькі феросплави” з новою редакцією Договору про обслуговування активів фонду, у заяві про реєстрацію змін у заяві про реєстрацію змін зазначалося, що зміни виникли у результаті зміни зберігачем “АвтоЗАЗбанк” своєї юридичної адреси. У відповідності до Положення про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів шляхом їх приватного розміщення зміни до проспекту емісії інститутів спільного інвестування повинні бути затверджені рішенням вищого органу компанії з управління активами. Співробітниками центрального апарату ДКЦПФР була надана усна відмова у реєстрації змін через відсутність протоколу зборів вищого органу компанії з управління активами. З метою запобігання факту порушення ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”надіслало до центрального апарату ДКЦПФР лист вих. № 156 від 13.12.2005р. (додається), у якому повідомляло, що у зв’язку з неможливістю проведення загальних зборів акціонерів у терміни, передбачені законодавством, зобов’язується затвердити зміни до проспекту емісії ІДПІФ “Запорізькі феросплави” на наступних загальних зборах акціонерів ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, що і було зроблено на загальних зборах акціонерів Компанії 05 травня 2006 року. По п. 5. акта про правопорушення: Така інформація для інтервальних фондів подається тільки в інтервал, встановлений для викупу інвестиційних сертифікатів. У зв’язку з цим програма подачі звітності, розроблена УАІБ України, не передбачає подання щоденної інформації в інші строки. Згідно Регламенту ІДПІФ “Запорізькі феросплави” цей інтервал становить: з 01.04. по 10.04 та з 01.10. по 10.10. щороку. По п. 6 акта про правопорушення: Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. По п. 7 акта про правопорушення Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. По п. 8 акта про правопорушення Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. По п. 9 акта про правопорушення: Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Постановою уповноваженої особи Комісії Власовим В.Г. від 11.04.2007р. порушення, вказане у п. 5 акта про правопорушення № 68-ЗП, було виділене в окреме провадження згідно до п. 1.18 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27, зі змінами та доповненнями. Постановою про розгляд справи, винесеною 29.03.2007р., розгляд справи призначений на 11.04.2007р., про що товариству своєчасно повідомлено, що підтверджується фіскальним чеком пошти від 02.04.2007р. Таким чином, розглядається справа за фактами порушень, викладених в акті про правопорушення на ринку цінних паперів від 27.03.2007р. № 68-ЗП, за винятком п. 5 цього акта. Під час розгляду справи встановлено наступне. 1. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не повідомило Запорізьке теруправління ДКЦПФР про звільнення головного бухгалтера Сорочинської Л.І. (наказ про звільнення від 29.03.2006р. № 8), не надало до теруправління облікову картку та дискету з поновленою інформацією, чим порушило вимоги п. 3.6.8. Ліцензійних умов-60 та п. 6 гл. 3 р. ІІ Ліцензійних умов-341. Вказання в акті про правопорушення порушення п. 3.6.8. Ліцензійних умов-60, а не п. 3.10.8. Ліцензійних умов-60, є технічною помилкою, оскільки в акті проведення планової перевірки товариства (і в описовій частині, і в резолютивній частині) вказано порушення саме п. 3.10.8. Ліцензійних умов-60. Згідно до п. 3.10.8. Ліцензійних умов-60 у разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, ліцензіат зобов’язаний протягом тридцяти календарних днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії, надати облікову картку з відповідними змінами та надати дискету з поновленою інформацією. На сьогодні діяння не втратило характеру правопорушення, оскільки п. 6 гл. 3 р. ІІ Ліцензійних умов-341 передбачено, що у разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надати облікову картку з відповідними змінами та надати оновлену інформацію в електронному вигляді. Пояснення товариства не можуть бути взяті до уваги, оскільки нормативно-правовими актами Комісії передбачено надання інформації теруправлінню у разі зміни відомостей, зазначених в обліковій картці. Облікова картка, форма якої передбачена додатком 11 до Ліцензійних умов-60 та додатком 4 до Ліцензійних умов-341, передбачає наявність інформації про прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера. Зміни в процесі діяльності ліцензіата сталися у зв’язку зі звільненням головного бухгалтера Сорочинської Л.І. згідно до наказу товариства від 29.03.2006р. № 8. Таким чином, компанія повинна була надати до теруправління облікову картку з відповідними змінами щодо головного бухгалтера товариства та оновлену інформацію в електронному вигляді. 2. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (лист від 01.12.2005р. № 146 з відміткою про отримання Комісією 08.12.2005р., вх. № 12055) направило до Комісії договір зі зберігачем про обслуговування активів фонду “Прогресивні технології” від 11.11.2005р. № 723/5, чим порушило вимоги п. 3.2. Положення-197. Згідно до п. 3.2. Положення-197 у разі внесення змін до договору зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п’яти робочих днів з дати їх підписання. Вищевказаний договір був укладений 11.11.2005р., що підтверджується датою, вказаною на договорі. Таким чином, цей договір або його нотаріально засвідчена копія повинна була бути подана до Комісії до 18 листопада 2005 року. Посилання товариства на відмову працівників центрального апарату ДКЦПФР у реєстрації змін до проспекту емісії ПВІФНЗ “Прогресивні технології” не можуть бути взяті до уваги, оскільки не мають відношення до даного факту правопорушення. Твердження товариства щодо неможливості надання договору до Комісії своєчасно у зв’язку з тим, що вищевказаний договір не був затверджений на той момент загальними зборами, також не може бути підставою для звільнення товариства від відповідальності за несвоєчасне надання інформації, оскільки надання до Комісії такого договору не пов’язане з його затвердженням. 3. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не подавало до Комісії нотаріально засвідчену копію додаткової угоди № 1/18 від 01.07.2006р. з ТОВ “Аудиторська компанія “Аваль”, що є порушенням п. 3.2. Положення-197. Згідно до п. 3.2. Положення-197 у разі внесення змін до договору зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п’яти робочих днів з дати їх підписання. Таким чином, компанія повинна була у термін до 07 лютого 2006 року. Згідно до ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Статтею 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони має бути досягнено згоди. Оскільки укладання додаткової угоди від 01.07.2006р. № 1/18 сторонами по договору продовжений термін дії договору від 07.07.2005р. № 18, то в силу ст. 628 Цивільного кодексу України строк дії договору визначається як істотна умова. З цих підстав зауваження товариства щодо того, що вищевказана додаткова угода не змінює умов договору, а продовжує строк дії цього договору, не може бути прийнята до уваги. 4. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (лист від 01.12.2005р. № 144 з відміткою про отримання Комісією 08.12.2005р., вх. № 12056) направило до Комісії нову редакцію договору зі зберігачем про обслуговування активів фонду “Запорізькі феросплави” від 11.11.2005р. № 720/05, що є порушенням п. 3.2. Положення-197. Згідно до п. 3.2. Положення-197 у разі внесення змін до договору зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п’яти робочих днів з дати їх підписання. Таким чином, компанія повинна була у термін до 18.11.2005р. (12-13 листопада – вихідні дні). Посилання товариства на відмову працівників центрального апарату ДКЦПФР у реєстрації змін до проспекту емісії ІДПІФ “Запорізькі феросплави” не можуть бути взяті до уваги, оскільки не мають відношення до даного факту правопорушення. Твердження товариства щодо неможливості надання договору до Комісії своєчасно у зв’язку з тим, що вищевказаний договір не був затверджений на той момент загальними зборами, також не може бути підставою для звільнення товариства від відповідальності за несвоєчасне надання інформації, оскільки надання до Комісії такого договору не пов’язане з його затвердженням. 5. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) направило до Комісії договір (нова редакція) зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Оптимальні стратегії” від 09.01.2007р. № 03/07 (лист від 12.01.2007р. № 11/ОС з повідомленням про вручення № 470704), що є порушенням п. 3.2. Положення-197. Згідно до п. 3.2. Положення-197 у разі внесення змін до договору зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п’яти робочих днів з дати їх підписання. Договір, згідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. На договорі вказана дата його укладення - 09.01.2007р., а також місце укладення – м. Київ. Іншої дати договір не містить. В силу ст. 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. З наданих товариством пояснень встановлено, що умови цього договору затверджувались компанією загальними зборами 28.12.2006р., а підписаний договір компанією 09.01.2007р.. Таким чином, зберігач одержав відповідь про прийняття пропозиції компанією 09.01.2007р. Таким чином, компанія з управління активами в силу вимог п. 3.2. Положення-197 повинно було направити до Комісії нотаріально засвідчену копію договору від 09.01.2007р. № 03/07 до 16 січня 2007 року (13 та 14 січня – вихідні дні). Пояснення товариства щодо направлення договору на підписання зберігачу до м. Києва не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються доданими по справі доказами, а саме, копією договору від 09.01.2007р. № 03/07. 6. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (листом від 12.01.2007р. № 15/А, направлено 18.01.2007р. згідно до повідомлення про вручення б/н) направило до Комісії договір про обслуговування активів фонду “Агроперспектива” від 09.01.2007р. № 01/07, що є порушенням п. 3.2. Положення-197. Згідно до п. 3.2. Положення-197 у разі внесення змін до договору зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п’яти робочих днів з дати їх підписання. Договір, згідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. На договорі вказана дата його укладення - 09.01.2007р., а також місце укладення – м. Київ. Іншої дати договір не містить. В силу ст. 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. З наданих товариством пояснень встановлено, що умови цього договору затверджувались компанією загальними зборами 28.12.2006р., а підписаний договір компанією 09.01.2007р.. Таким чином, зберігач одержав відповідь про прийняття пропозиції компанією 09.01.2007р. Таким чином, компанія з управління активами в силу вимог п. 3.2. Положення-197 повинно було направити до Комісії нотаріально засвідчену копію договору від 09.01.2007р. № 01/07 до 16 січня 2007 року (13 та 14 січня – вихідні дні). Пояснення товариства щодо направлення договору на підписання зберігачу до м. Києва не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються доданими по справі доказами, а саме, копією договору від 09.01.2007р. № 01/07. 7. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) листом від 12.01.2007р. № 9/БІ з повідомленням про вручення № 479690 направило договір № 04/07 від 09.01.2007р. про обслуговування активів фонду “Будівельні інвестиції” (нова редакція) до Комісії, що є порушенням п. 3.2. Положення-197. Згідно до п. 3.2. Положення-197 у разі внесення змін до договору зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п’яти робочих днів з дати їх підписання. Договір, згідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. На договорі вказана дата його укладення - 09.01.2007р., а також місце укладення – м. Київ. Іншої дати договір не містить. В силу ст. 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. З наданих товариством пояснень встановлено, що умови цього договору затверджувались компанією загальними зборами 28.12.2006р., а підписаний договір компанією 09.01.2007р.. Таким чином, зберігач одержав відповідь про прийняття пропозиції компанією 09.01.2007р. Таким чином, компанія з управління активами в силу вимог п. 3.2. Положення-197 повинно було направити до Комісії нотаріально засвідчену копію договору від 09.01.2007р. № 04/07 до 16 січня 2007 року (13 та 14 січня – вихідні дні). Пояснення товариства щодо направлення договору на підписання зберігачу до м. Києва не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються доданими по справі доказами, а саме, копією договору від 09.01.2007р. № 04/07. 8. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) листом від 12.01.2007р. № 8/ІГТ з повідомленням про вручення № 479674 направило до Комісії нову редакцію договору зі зберігачем (договір від 09.01.2007р. № 1063/06), що є порушенням п. 3.2. Положення-197. Згідно до п. 3.2. Положення-197 у разі внесення змін до договору зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п’яти робочих днів з дати їх підписання. Договір, згідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. На договорі вказана дата його укладення - 09.01.2007р., а також місце укладення – м. Київ. Іншої дати договір не містить. В силу ст. 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. З наданих товариством пояснень встановлено, що умови цього договору затверджувались компанією загальними зборами 28.12.2006р., а підписаний договір компанією 09.01.2007р.. Таким чином, зберігач одержав відповідь про прийняття пропозиції від ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” 09.01.2007р. Таким чином, компанія з управління активами в силу вимог п. 3.2. Положення-197 повинно було направити до Комісії нотаріально засвідчену копію договору від 09.01.2007р. № 1063/06 до 16 січня 2007 року (13 та 14 січня – вихідні дні). Пояснення товариства щодо направлення договору на підписання зберігачу до м. Києва не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються доданими по справі доказами, а саме, копією договору від 09.01.2007р. № 1063/06. Враховуючи вищевикладене та на підставі абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96р.,

ПОСТАНОВИВ:

За ненадання, несвоєчасне надання інформації накласти на ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень. Штраф стягується в доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, на рахунок № 31116106700007 в Управлінні Держказначейства в Запорізькій області, МФО 813015, одержувач: державний бюджет Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ: 34677145. Постанова набирає чинності з моменту її винесення. Штраф може бути добровільно сплачений у 15-денний термін з дня отримання даної постанови, про що товариство повинно повідомити Запорізьке теруправління ДКЦПФР у 5-денний термін. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку. Постанову направити особі, щодо якої її винесено.