Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.04.2007

Постанова № 77 -ЗП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Запорізьке ТУ


ПОСТАНОВА № 77 -ЗП

м.Запоріжжя

2007-04-11

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Власов В’ячеслав Геннадійович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами „Славутич-Інвест” (скорочене найменування – ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, місцезнаходження: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, р/р № 265039 в АКБ “АвтоЗАЗбанк”, МФО 313407, код ЄДРПОУ: 23848885, тел. (061) 2137911) в присутності голови правління ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” Ковиліної Аліни Андріївни та начальника відділу розслідування та правозастосування ЗТУ ДКЦПФР Блажко Уляни Віталіївни

ВСТАНОВИВ:

За результатами проведення планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, що проводилася з 22.01.2007р. по 05.03.2007р. робочою групою у складі начальника відділу розслідування та правозастосування ЗТУ ДКЦПФР Блажко У.В. та головного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу ЗТУ ДКЦПФР Таран А.В., виявлені факти порушення чинного законодавства про цінні папери, а саме: 1. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не створило та не сформувало резервний фонд, чим порушило ст. 14 Закону України “Про господарські товариства”, ст. 33 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” (надалі –Закон), п. 3 р. VІ Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.11.2006р. № 1227; 2. Договір № 02/07 про обслуговування активів фонду Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Славутич - Інвест” (нова редакція) від 09.01.2007р., укладений зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Прогресивні технології” не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та п. 2.9. Положення про вимоги до договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 23.10.2001р. № 312 (надалі - Положення-312); • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312; 3. Договір від 09.01.2007р. № 05/07, укладений зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів фонду “Запорізькі феросплави”, не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) та п. 2.9. Положення-312; • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312; 4. Договір № Е1/1 про надання послуг з розміщення цінних паперів ІСІ від 07.07.2005р., укладений між ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” та ТОВ “Гудвіл-Брок” не відповідає вимогам Положення про вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002р. № 11 (надалі -–Положення-11), а саме не містить: • термін дії ліцензії агента, що є порушенням п. 2.1.2. Положення-11; • термін дії ліцензії компанії з управління активами, що є порушенням п. 2.1.4. Положення-11; • відомостей про уповноважених осіб сторін договору, через яких сторони підтримують зв’язок, що є порушенням п. 2.1 5. Положення-11; • відомостей про осіб з боку агента, відповідальних за виконання договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, що є порушенням п. 2.1.5. Положення-11; 5. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” при здійсненні діяльності з управління активами фонду “Запорізькі феросплави” уклало договори купівлі-продажу від 26.01.2006р. № 15403, від 26.04.2006р. № 18118, 18119 з Компанією DRGN Limited, що порушують норми законодавства та вимоги нормативно-правових актів Комісії, що є порушенням ч. 2 ст. 30 Закону; 6. Договір № 03/07 про обслуговування активів фонду Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” (нова редакція) від 09.01.2007р., укладений зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Оптимальні стратегії” не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону та п. 2.9. Положення-312; • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312; 7. Договір № 01/07 про обслуговування активів фонду Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” (нова редакція) від 09.01.2007р., укладений зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Агроперспектива” не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) та п. 2.9. Положення-312; • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312; 8. Договір № 04/07 про обслуговування активів фонду Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” (нова редакція) від 09.01.2007р., укладений зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Будівельні інвестиції” не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) та п. 2.9. Положення-312; • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312; 9. Договір від 09.01.2007р. № 1063/06 про обслуговування активів фонду “ІГТ” ЗАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) та п. 2.9. Положення-312; • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312; 10. Вартість акцій українських емітентів станом на 31.12.2006р. становить 233715,32 грн., що складає 51, 915 % вартості активів фонду “Запорізькі феросплави”, що є порушенням ст. 4 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) та пп. д) п. 3. розділу ІІІ Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002р. № 12. За цим фактом 14.03.2007р. начальником відділу розслідування та правозастосування Блажко У.В., яка діє на підставі доручення № 2/д від 09.01.2007р., виданого начальником ЗТУ ДКЦПФР Власовим В.Г., порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”. 27.03.2007р. Блажко У.В. у відношенні товариства складений акт № 69-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів. Під час складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів голова правління компанії Ковиліна Аліна Андріївна усно заявила клопотання про приєднання до акта пояснень, наданих під час проведення планової перевірки, а саме: По п. 1 акта про правопорушення: Відповідно до ст. 14 Закону України “Про господарські товариства” розмір щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Згідно до п. 7.8. Статуту Компанії розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Станом на 31.12.2005р. збиток Компанії становив 471500, 47 грн. Таким чином, згідно діючого на той час законодавства України та Статуту Компанії відрахування до резервного фонду Компанії не здійснювались у зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Компанії за 2005р. Згідно до п. 3 р. ІV рішення ДКЦПФР № 1227 “Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів” формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку КУА, а в разі його недостатності – за рахунок додаткових внесків її засновників. На останніх зборах акціонерів Компанії 28.12.2006р. було прийнято рішення про додаткове розміщення акцій Компанії. Згідно рішення ДКЦПФР № 99/1/07 додаткове розміщення акцій Компанії зареєстровано ДКЦПФР та видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. За результатами зазначеного розміщення, у разі необхідності, Компанією буде сформовано резервний фонд. По п. 2 акта про правопорушення: Згідно до пп.. 4.1. Договору “Оплата послуг Зберігача встановлюється згідно з діючими тарифами Зберігача. Зберігач залишає за собою право вносити зміни до порядку розрахунків. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компанією письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Компанії зі змінами тарифів, вона зобов’язана протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово пропозиції на узгодження. Тарифи зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України”. Тарифи є невід’ємною частиною договору. Таким чином, в договорі зазначено розмір винагороди Зберігача. - Відповідальність сторін за порушення умов договору (у тому числі за порушення конфіденційності) зазначена в п. 10 Договору. - Умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно п. 14.5. договору, оговорюються Сторонами у відповідному договорі про відкриття рахунку у цінних паперах. - Згідно п.п. 5.8., 5.9., 5.10. Договору, “5.8. Для здійснення Зберігачем перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Компанія надає Зберігачу на його вимогу або не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію у письмовій формі. 5.9. За результатами здійснення перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Зберігач не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Компанії інформацію у письмовій формі про результати здійснення перевірок. 5.10. Зберігач надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звітність про напрями використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у письмовій формі за підписом керівника Зберігача за наявності підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством України”. Зазначені пункти договору є порядком здійснення Зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до Регламенту, проспекту емісії ІСІ та чинного законодавства. По п. 3 акта про правопорушення: Згідно до пп.. 4.1. Договору “Оплата послуг Зберігача встановлюється згідно з діючими тарифами Зберігача. Зберігач залишає за собою право вносити зміни до порядку розрахунків. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компанією письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Компанії зі змінами тарифів, вона зобов’язана протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово пропозиції на узгодження. Тарифи зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України”. Тарифи є невід’ємною частиною договору. Таким чином, в договорі зазначено розмір винагороди Зберігача. - Відповідальність сторін за порушення умов договору (у тому числі за порушення конфіденційності) зазначена в п. 10 Договору. - Умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно п. 14.5. договору, оговорюються Сторонами у відповідному договорі про відкриття рахунку у цінних паперах. - Згідно п.п. 5.8., 5.9., 5.10. Договору, “5.8. Для здійснення Зберігачем перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Компанія надає Зберігачу на його вимогу або не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію у письмовій формі. 5.9. За результатами здійснення перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Зберігач не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Компанії інформацію у письмовій формі про результати здійснення перевірок. 5.10. Зберігач надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звітність про напрями використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у письмовій формі за підписом керівника Зберігача за наявності підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством України”. Зазначені пункти договору є порядком здійснення Зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до Регламенту, проспекту емісії ІСІ та чинного законодавства. По п. 4 акта про правопорушення: При реєстрації Регламенту та проспекту емісії ІДПІФ “Запорізькі феросплави” центральним апаратом ДКЦПФР ретельно вивчався пакет документів, до складу яких входив Договір, укладений з ТОВ “Гудвіл-Брок”. Факт реєстрації Регламенту та проспекту емісії підтверджує відсутність порушень при укладанні Договору та його відповідність чинному законодавству України. По п. 5 акта про правопорушення: На момент придбання простих іменних акцій ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, ВАТ “Луганськтепловоз”, ВАТ “Укрнафта” ЗАТ “КУА “Славутич-Інвенст” звернулася до ТОВ “Драгон-Капітал”, яка є найбільшим торговцем на ринку України за обсягами проведених операцій, у центральний офіс торговця, що знаходиться за адресою: Україна, 01.033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36б, тел. 8 (044) 4907120. Торговцю були надані всі необхідні реквізити ЗАТ КУА “Славутич-Інвест” до ІДПІФ “Запорізькі феросплави”, включаючи інформацію про інвестування № 218391 від 09.06.2005р., таким чином, Компанія надала всю необхідну інформацію для укладення договору купівлі-продажу цінних паперів. ТОВ “Драгон-Капітал” повідомило в усному порядку, що контрагентом за договорами виступає компанія-нерезидент “DRGN Limited”, яка веде діяльність у відповідності до законодавства України та має інвестиційні рахунки та рахунки в цінних паперах, відкриті згідно з вимогами нормативно-правових актів України. Компанія виступала покупцем при реалізації цих цивільно-правових угод, та враховуючи репутацію ТОВ “Драгон-Капітал” на професійному ринку, повністю виконала свої зобов’язання з придбання простих іменних акцій. Таким чином, враховуючи вищенаведене, ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” визнає факт правопорушення, але зазначає, що воно відбулося через заміну контрагента ТОВ “Драгон-Капітал”, та недотримання цим товариством умов здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. Також повідомляємо, що здійснення вищезгаданих операцій з придбання простих іменних акцій не завдало шкоди інтересам інвесторів ІДПІФ “Запорізькі феросплави”, оскільки за рахунок зміни офіційних котирувань на організаційно оформленому ринку та переоцінки вартості акцій, оціночна вартість пакету зросла на 35 000 гривень станом на 12.03.2007р. По п. 6 акта про правопорушення: Згідно до пп.. 4.1. Договору “Оплата послуг Зберігача встановлюється згідно з діючими тарифами Зберігача. Зберігач залишає за собою право вносити зміни до порядку розрахунків. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компанією письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Компанії зі змінами тарифів, вона зобов’язана протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово пропозиції на узгодження. Тарифи зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України”. Тарифи є невід’ємною частиною договору. Таким чином, в договорі зазначено розмір винагороди Зберігача. - Відповідальність сторін за порушення умов договору (у тому числі за порушення конфіденційності) зазначена в п. 10 Договору. - Умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно п. 14.5. договору, оговорюються Сторонами у відповідному договорі про відкриття рахунку у цінних паперах. - Згідно п.п. 5.8., 5.9., 5.10. Договору, “5.8. Для здійснення Зберігачем перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Компанія надає Зберігачу на його вимогу або не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію у письмовій формі. 5.9. За результатами здійснення перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Зберігач не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Компанії інформацію у письмовій формі про результати здійснення перевірок. 5.10. Зберігач надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звітність про напрями використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у письмовій формі за підписом керівника Зберігача за наявності підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством України”. Зазначені пункти договору є порядком здійснення Зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до Регламенту, проспекту емісії ІСІ та чинного законодавства. По п. 7 акта про правопорушення: Згідно до пп.. 4.1. Договору “Оплата послуг Зберігача встановлюється згідно з діючими тарифами Зберігача. Зберігач залишає за собою право вносити зміни до порядку розрахунків. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компанією письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Компанії зі змінами тарифів, вона зобов’язана протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово пропозиції на узгодження. Тарифи зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України”. Тарифи є невід’ємною частиною договору. Таким чином, в договорі зазначено розмір винагороди Зберігача. - Відповідальність сторін за порушення умов договору (у тому числі за порушення конфіденційності) зазначена в п. 10 Договору. - Умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно п. 14.5. договору, оговорюються Сторонами у відповідному договорі про відкриття рахунку у цінних паперах. - Згідно п.п. 5.8., 5.9., 5.10. Договору, “5.8. Для здійснення Зберігачем перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Компанія надає Зберігачу на його вимогу або не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію у письмовій формі. 5.9. За результатами здійснення перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Зберігач не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Компанії інформацію у письмовій формі про результати здійснення перевірок. 5.10. Зберігач надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звітність про напрями використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у письмовій формі за підписом керівника Зберігача за наявності підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством України”. Зазначені пункти договору є порядком здійснення Зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до Регламенту, проспекту емісії ІСІ та чинного законодавства. По п. 8 акта про правопорушення: Згідно до пп.. 4.1. Договору “Оплата послуг Зберігача встановлюється згідно з діючими тарифами Зберігача. Зберігач залишає за собою право вносити зміни до порядку розрахунків. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компанією письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Компанії зі змінами тарифів, вона зобов’язана протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово пропозиції на узгодження. Тарифи зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України”. Тарифи є невід’ємною частиною договору. Таким чином, в договорі зазначено розмір винагороди Зберігача. - Відповідальність сторін за порушення умов договору (у тому числі за порушення конфіденційності) зазначена в п. 10 Договору. - Умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно п. 14.5. договору, оговорюються Сторонами у відповідному договорі про відкриття рахунку у цінних паперах. - Згідно п.п. 5.8., 5.9., 5.10. Договору, “5.8. Для здійснення Зберігачем перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Компанія надає Зберігачу на його вимогу або не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію у письмовій формі. 5.9. За результатами здійснення перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Зберігач не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Компанії інформацію у письмовій формі про результати здійснення перевірок. 5.10. Зберігач надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звітність про напрями використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у письмовій формі за підписом керівника Зберігача за наявності підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством України”. Зазначені пункти договору є порядком здійснення Зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до Регламенту, проспекту емісії ІСІ та чинного законодавства. По п. 9. акта про правопорушення: Згідно до пп.. 4.1. Договору “Оплата послуг Зберігача встановлюється згідно з діючими тарифами Зберігача. Зберігач залишає за собою право вносити зміни до порядку розрахунків. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компанією письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Компанії зі змінами тарифів, вона зобов’язана протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово пропозиції на узгодження. Тарифи зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України”. Тарифи є невід’ємною частиною договору. Таким чином, в договорі зазначено розмір винагороди Зберігача. - Відповідальність сторін за порушення умов договору (у тому числі за порушення конфіденційності) зазначена в п. 10 Договору. - Умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно п. 14.5. договору, оговорюються Сторонами у відповідному договорі про відкриття рахунку у цінних паперах. - Згідно п.п. 5.8., 5.9., 5.10. Договору, “5.8. Для здійснення Зберігачем перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Компанія надає Зберігачу на його вимогу або не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію у письмовій формі. 5.9. За результатами здійснення перевірок щодо напрямів використання прибутку, отриманого на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ Зберігач не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Компанії інформацію у письмовій формі про результати здійснення перевірок. 5.10. Зберігач надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звітність про напрями використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у письмовій формі за підписом керівника Зберігача за наявності підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством України”. Зазначені пункти договору є порядком здійснення Зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до Регламенту, проспекту емісії ІСІ та чинного законодавства. По п. 10 акта про правопорушення: Компанією 19 лютого 2007 року було подано до ДКЦПФ пояснення з додатками вих.. № 78, у якому було зазначено, що порушення диверсифікації відбулося у зв’язку зі стримким зростанням вартості цінних паперів ВАТ “Західенерго”, ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, АЕК “Київенерго”, ВАТ “Укртелеком”, ВАТ АППБ “Аваль”, ВАТ “Укрнафта”, ВАТ “Донбасенерго”. На момент придбання простих іменних акцій вищезазначених емітентів, відповідно до договорів купівлі-продажу № МС-45/06-Т від 25.01.2006р., № 15403 від 26.01.2006р., № МС-44/06-Т від 25.01.2006р., № Т250106-02 від 25.01.2006р., № 18116 від 26.04.2006р., № 18118 від 26.04.2006р., № 6/01875-Т від 25.09.2006р., частка у активах ІДПІФ “Запорізькі феросплави” складала 5% загальної кількості вартості активів фонду. Відповідно до розділу ІІІ п. 3 б) рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1570 “Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування” диверсифікованим ІСІ забороняється: б) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ; Відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів та попередніх квартальних звітів за 2-3 квартали 2006 року кількість цінних паперів не змінилася, а перевищення 5% обмеження відбулося за розрахунок переоцінки балансової вартості відповідно до офіційних котирувань на фондовій біржі ПФТС. Також повідомляємо, що продаж незначного об’єму для поновлення нормативів диверсифікації призведе до зниження динаміки зростання загальної вартості активів фонду та є недоцільним на момент подання звітності через активне зростання офіційних котирувань вищезгаданих емітентів. Постановою про розгляд справи, винесеною 29.03.2007р., розгляд справи призначений на 11.04.2007р., про що товариству своєчасно повідомлено, що підтверджується фіскальним чеком пошти від 02.04.2007р. Під час розгляду справи встановлено наступне. 1. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не створило та не сформувало резервний фонд, чим порушило ст. 14 Закону України “Про господарські товариства”, ст. 33 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” (надалі –Закон), п. 3 р. VІ Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.11.2006р. № 1227. Згідно до ст. 14 Закону України “Про господарські товариства” у товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду. Статтею 33 Закону передбачено, що компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору. Частиною 2 передбачений випадок, коли КУА відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери. Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а а разі його недостатності – за рахунок додаткових внесків її засновників. У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб-інвесторів КУА формує резервний фонд у розмірів, не меншому від встановленого Комісією залежно від обсягів внесків фізичних осіб-інвесторів ІСІ. Пунктом 9.1.3. Положення про компанію з управління активами ІСІ та юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002р. № 13, у редакції рішення ДКЦПФР від 25.12.2003р. № 567, що діяло до 10.12.2006р., було передбачено, що формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а в разі його недостатності – за рахунок додаткових внесків її засновників. У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб-інвесторів ІСІ, управління активами яких здійснює компанія з управління активами, резервний фонд формується у розмірі, не меншому за 10 відсотків вартості внесків фізичних осіб фонду, активи якого перебувають в її управлінні. Така ж сама норма міститься у п. 3 р. VІ Положення-1227, яке набрало чинності 11.12.2006р. Пунктом 3 розділу VІ Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.11.2006р. № 1227 встановлено, що у разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб-інвесторів, КУА формує резервний фонд у розмірі, не меншому ніж 10 відсотків вартості внесків фізичних осіб ІСІ, активи якого перебувають в її управлінні. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” здійснює управління активами інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави”, який залучає кошти фізичних осіб-інвесторів. Таким чином, аналіз вищевказаних норм законодавства дає підстави вважати, що ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” повинно було створити та сформувати резервний фонд, незалежно від наявності прибутку товариства. На дату розгляду справи резервний фонд не створений та не сформований в компанії. 2. Договір № 02/07 про обслуговування активів фонду Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” (нова редакція) від 09.01.2007р., укладений зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Прогресивні технології” не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону та п. 2.9. Положення-312; • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312. Статтею 55 Закону та в п. 2.9. Положення-312 передбачено, що в пайовому інвестиційному фонді між КУА і зберігачем укладаються відповідні договори, істотними умовами яких є розмір винагороди зберігачу. Такої інформації договір від 09.01.2007р. № 02/07 не містить. Посилання у поясненні товариства на п. 4.1. є безпідставними, оскільки в п. 4.1. договору лише вказано, що оплата послуг зберігача здійснюється згідно з діючими тарифами. При цьому зберігач має право вносити зміни до порядку розрахунків, тарифи можуть бути змінені та введені в дію зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компанією письмового повідомлення про їх зміну. Вказівки на те, що тарифи є невід’ємною частиною договору, вищевказаний договір не містить. Пунктом 10 договору встановлена відповідальність за порушення конфіденційності, тому не можна вважати це порушенням ст. 55 Закону. Статтею 55 Закону також встановлено, що договір між КУА та зберігачем повинен містити умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно з вимогами законодавства про Національну депозитарну систему України. Договір від 09.01.2007р. № 02/07 не містить умов договору про відкриття рахунку. Посилання товариства на те, що умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно до п. 14.5. договору оговорюються сторонами у відповідному договорі про відкриття рахунку у цінних паперах, не може бути підставою для звільнення від відповідальності товариства, оскільки Законом прямо передбачена обов’язковість наявності у договорах про обслуговування активів фонду умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах. Посилання товариства, що п. 5.8., 5.9., 5.10. договору є порядком здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії ІСІ та чинного законодавства, не може бути взято до уваги, оскільки ці пункти передбачають наступне: - що саме надається зберігачу для здійснення перевірок (п. 5.8.); - що зберігач надає КУА за результатами здійснення таких перевірок (п. 5.9.); - як зберігач надає ДКЦПФР звітність про напрями використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розміщення тв викупу цінних паперів ІСІ (п. 5.10.). 3. Договір від 09.01.2007р. № 05/07, укладений зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів фонду “Запорізькі феросплави”, не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не містить: • розмір винагороди зберігачу, що є порушенням ст. 55 Закону та п. 2.9. Положення-312; • відповідальність сторін за порушення конфіденційності, що є порушенням ст. 55 Закону; • умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що є порушенням ст. 55 Закону; • порядок здійснення зберігачем контролю за операціями випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ у відповідності до регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинного законодавства, що є порушенням п. 2.4. Положення-312. Статтею 55 Закону та в п. 2.9. Положення-312 передбачено, що в пайовому інвестиційному фонді між КУА і зберігачем укладаються відповідні договори, істотними умовами яких є розмір винагороди зберігачу. Такої інформації договір від 09.01.2007р. № 05/07 не містить. Посилання у поясненні товариства на п. 4.1. є безпідставним, оскільки в п. 4.1. договору лише вказано, що оплата послуг зберігача здійснюється згідно з діючими тарифами. При цьому зберігач має право вносити зміни до порядку розрахунків, тарифи можуть бути змінені та введені в дію зберігачем не раніше ніж через один місяць після отримання Компа

ПОСТАНОВИВ:

За порушення законодавства про цінні папери винести ЗАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” попередження. Постанова набирає чинності з моменту її винесення. Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.