Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.04.2007

Постанова № 78-ЗП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Запорізьке ТУ


ПОСТАНОВА № 78-ЗП

м.Запоріжжя

2007-04-11

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Власов В’ячеслав Геннадійович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами „Славутич-Інвест” (скорочене найменування – ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, місцезнаходження: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, р/р № 265039 в АКБ “АвтоЗАЗбанк”, МФО 313407, код ЄДРПОУ: 23848885, тел. (061) 2137911) в присутності голови правління ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” Ковиліної Аліни Андріївни та начальника відділу розслідування та правозастосування ЗТУ ДКЦПФР Блажко Уляни Віталіївни

ВСТАНОВИВ:

За результатами проведення планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, що проводилася з 22.01.2007р. по 05.03.2007р. робочою групою у складі начальника відділу розслідування та правозастосування ЗТУ ДКЦПФР Блажко У.В. та головного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу ЗТУ ДКЦПФР Таран А.В., виявлені факти порушення чинного законодавства про цінні папери, а саме: 1. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не повідомило Запорізьке теруправління ДКЦПФР про звільнення головного бухгалтера Сорочинської Л.І. (наказ про звільнення від 29.03.2006р. № 8), не надало до теруправління облікову картку та дискету з поновленою інформацією, чим порушило вимоги п. 3.6.8. Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 14.03.2001р. № 60 (надалі – Ліцензійні умови-60), та п. 6 гл. 3 р. ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006р. № 341 (надалі - Ліцензійні умови-341); 2. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (лист від 01.12.2005р. № 146 з відміткою про отримання Комісією 08.12.2005р., вх. № 12055) направило до Комісії договір зі зберігачем про обслуговування активів фонду “Прогресивні технології” від 11.11.2005р. № 723/5, чим порушило вимоги п. 3.2. Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 06.07.2002р. № 197 (надалі – Положення-197); 3. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не подавало до Комісії нотаріально засвідчену копію додаткової угоди № 1/18 від 01.07.2006р. з ТОВ “Аудиторська компанія “Аваль”, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 4. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (лист від 01.12.2005р. № 144 з відміткою про отримання Комісією 08.12.2005р., вх. № 12056) направило до Комісії нову редакцію договору зі зберігачем про обслуговування активів фонду “Запорізькі феросплави” від 11.11.2005р. № 720/05, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 5. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не подавало до центрального апарату Комісії щоденну інформацію щодо вартості чистих активів фонду “Запорізькі феросплави” у зв’язку з розміщенням цінних паперів, що є порушенням п. 2.2. Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002р. № 216; 6. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) направило до Комісії договір (нова редакція) зі зберігачем АБ “АвтоЗАЗбанк” щодо обслуговування активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу “Оптимальні стратегії” від 09.01.2007р. № 03/07 (лист від 12.01.2007р. № 11/ОС з повідомленням про вручення № 470704), що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 7. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (листом від 12.01.2007р. № 15/А, направлено 18.01.2007р. згідно до повідомлення про вручення б/н) направило до Комісії договір про обслуговування активів фонду “Агроперспектива” від 09.01.2007р. № 01/07, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 8. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) листом від 12.01.2007р. № 9/БІ з повідомленням про вручення № 479690 направило договір № 04/07 від 09.01.2007р. про обслуговування активів фонду “Будівельні інвестиції” (нова редакція) до Комісії, що є порушенням п. 3.2. Положення-197; 9. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” несвоєчасно (18.01.2007р.) листом від 12.01.2007р. № 8/ІГТ з повідомленням про вручення № 479674 направило до Комісії нову редакцію договору зі зберігачем (договір від 09.01.2007р. № 1063/06), що є порушенням п. 3.2. Положення-197; За цим фактом 14.03.2007р. начальником відділу розслідування та правозастосування Блажко У.В., яка діє на підставі доручення № 2/д від 09.01.2007р., виданого начальником ЗТУ ДКЦПФР Власовим В.Г., порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”. 27.03.2007р. Блажко У.В. у відношенні товариства складений акт № 68-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів. Під час складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів голова правління компанії Ковиліна Аліна Андріївна усно заявила клопотання про приєднання до акта пояснень, наданих під час проведення планової перевірки, а саме: По п. 1 акта про правопорушення: Відповідно до абз. 2 п. 3.10.8. Рішення ДКЦПФР № 60 від 14.03.2001р. “Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів”, що діяло на момент звільнення Сорочинської Л.І. з посади головного бухгалтера Компанії “ … разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, ліцензіат зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити територіальний орган Комісії, надати облікову картку з відповідними змінами”. Офіційні зміни щодо посади головного бухгалтера Компанії сталися 03.05.2006р. згідно наказу про суміщення Герасименко Н.А. посади фінансового директора з посадою головного бухгалтера Компанії. До зазначеного моменту, починаючи з моменту звільнення Сорочинської Л.І., Герасименко Н.А. виконувала обов’язки головного бухгалтера. Оскільки в обліковій картці відсутні дані про виконання обов’язків, а офіційно призначеного головного бухгалтера в Компанії до 03.05.2006р. не було, облікову картку було надано до територіального управління ДКЦПФР 05.05.2006р., тобто на другий день після змін відомостей, зазначених в обліковій картці. По п. 2 акта: Повідомляємо, що до центрального апарату ДКЦПФР були відправлені на реєстрацію зміни до проспекту емісії ПВІФНЗ “Прогресивні технології” з новою редакцією Договору про обслуговування активів фонду, у заяві про реєстрацію змін зазначалося, що зміни виникли у результаті зміни зберігачем “АвтоЗАЗбанк” своєї юридичної адреси. У відповідності до Положення про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів шляхом їх приватного розміщення зміни до проспекту емісії інститутів спільного інвестування повинні бути затверджені рішенням вищого органу компанії з управління активами. Співробітниками центрального апарату ДКЦПФР була надана усна відмова у реєстрації змін через відсутність протоколу зборів вищого органу компанії з управління активами. З метою запобігання факту порушення ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”надіслало до центрального апарату ДКЦПФР лист вих. № 155 від 13.12.2005р. (додається), у якому повідомляло, що у зв’язку з неможливістю проведення загальних зборів акціонерів у терміни, передбачені законодавством, зобов’язується затвердити зміни до проспекту емісії ПВІФНЗ “Прогресивні технології” на наступних загальних зборах акціонерів ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, що і було зроблено на загальних зборах акціонерів Компанії 05 травня 2006 року. По п. 3 акта про правопорушення: Відповідно до абз. 20 п. 3.2. рішення ДКЦПФР № 197 від 06.07.2002р. “Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту ІС та ведення державного реєстру ІСІ”, нотаріально засвідчені копії договорів із зберігачем, реєстратором та незалежним оцінювачем майна надаються до Комісії у разі внесення змін до договорів. Додаткова угода № 1/18 від 01.07.2006р. до Договору № 18 від 07.097.2005р. не змінює умов договору, а продовжує строк дії цього Договору. По п. 4 акта про правопорушення: До центрального апарату ДКЦПФР були відправлені на реєстрацію зміни до проспекту емісії ІДПІФ “Запорізькі феросплави” з новою редакцією Договору про обслуговування активів фонду, у заяві про реєстрацію змін у заяві про реєстрацію змін зазначалося, що зміни виникли у результаті зміни зберігачем “АвтоЗАЗбанк” своєї юридичної адреси. У відповідності до Положення про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів шляхом їх приватного розміщення зміни до проспекту емісії інститутів спільного інвестування повинні бути затверджені рішенням вищого органу компанії з управління активами. Співробітниками центрального апарату ДКЦПФР була надана усна відмова у реєстрації змін через відсутність протоколу зборів вищого органу компанії з управління активами. З метою запобігання факту порушення ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”надіслало до центрального апарату ДКЦПФР лист вих. № 156 від 13.12.2005р. (додається), у якому повідомляло, що у зв’язку з неможливістю проведення загальних зборів акціонерів у терміни, передбачені законодавством, зобов’язується затвердити зміни до проспекту емісії ІДПІФ “Запорізькі феросплави” на наступних загальних зборах акціонерів ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест”, що і було зроблено на загальних зборах акціонерів Компанії 05 травня 2006 року. По п. 5. акта про правопорушення: Така інформація для інтервальних фондів подається тільки в інтервал, встановлений для викупу інвестиційних сертифікатів. У зв’язку з цим програма подачі звітності, розроблена УАІБ України, не передбачає подання щоденної інформації в інші строки. Згідно Регламенту ІДПІФ “Запорізькі феросплави” цей інтервал становить: 0 01.04. по 10.04 та з 901.10. по 10.10. щороку. По п. 6 акта про правопорушення: Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. По п. 7 акта про правопорушення Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. По п. 8 акта про правопорушення Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. По п. 9 акта про правопорушення: Договір від 09.01.2007р. було підписано з боку Компанії та відправлено до Зберігача АБ “АвтоЗАЗбанк”. Пакет документів на реєстрацію змін до проспекту емісії фонду було сформовано та зареєстровано 12.01.2007р. Оскільки місцезнаходження зберігача – м. Київ, підписання документів пов’язане з поштою. Тому як тільки підписані Зберігачем екземпляри договору надійшли до Компанії, їх одразу було відправлено до ДКЦПФР. Раніше направити Договір на підписання зберігачу Компанія не мала змоги, тому що зазначена редакція була затверджена Загальними зборами акціонерів 28.12.2006р., а 9 січня - був другий робочий день після дня затвердження договору, у зв’язку зі святковими днями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Постановою уповноваженої особи Комісії Власовим В.Г. від 11.04.2007р. порушення, вказане у п. 5 акта про правопорушення № 68-ЗП, було виділене в окреме провадження згідно до п. 1.18 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27, зі змінами та доповненнями. Таким чином, розглядається виділена в окреме провадження справа за фактом порушення, вказаним в акті про правопорушення на ринку цінних паперів від 27.03.2007р. Під час розгляду справи встановлено наступне. ЗАТ “КУА “Славутич-Інвест” не подавало до центрального апарату Комісії щоденну інформацію щодо вартості чистих активів фонду “Запорізькі феросплави” у зв’язку з розміщенням 27.01.2006р. цінних паперів, що є порушенням п. 2.2. Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002р. № 216 (надалі- Положення-216). Пунктом 2.2. Положення-216 передбачено, що компанія подає інформацію щодо діяльності інституту спільного інвестування до Комісії у терміни, зокрема, щоденну – до 13 години наступного дня. Відповідно до п. 3.2. вищевказаного Положення щоденна інформація – це інформація Компанії щодо вартості чистих активів ІСІ (пайового або корпоративного фонду), яка розраховується для відкритих фондів кожного робочого дня, для закритих та інтервальних фондів – в день, що передує прийманню заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ. Інформація подається у складі електронних файлів “осеnka 1.dbf”, “осеnka 2.dbf”, “aktiv 1.dbf”, “aktiv 2.dbf”, “portfel 1.dbf”, “portfel 2.dbf” (додатки 1, 2 відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002р. № 201. Товариство у своїх поясненнях вказало, що така інформація для інтервальних фондів подається тільки в інтервал, встановлений для викупу інвестиційних сертифікатів. У зв’язку з цим програма подачі звітності, розроблена УАІБ України, не передбачає подання щоденної інформації в інші строки. Згідно Регламенту ІДПІФ “Запорізькі феросплави” цей інтервал становить: з 01.04. по 10.04 та з 01.10. по 10.10. щороку. Запорізьким теруправлінням ДКЦПФР був зроблений запит до ДКЦПФР від 29.03.2007р. № 03/13/698 щодо забезпечення можливості надання компаніями з управління активами щоденної інформації щодо вартості чистих активів інтервальних диверсифікованих пайових інвестиційних фондів у зв’язку з розміщення цінних паперів такого ІСІ. Листом від 04.04.2007р. № 13/01/5445 ДКЦПФР повідомила, що структура файлів та опис полів файлів звіту щоденної інформації визначена наказом Голови Комісії від 08.02.2006р. № 141. Однак, вказаний наказ не містить структури файлів та опису полів файлів щоденної інформації, що подається у зв’язку з розміщенням цінних паперів інтервального фонду. Таким чином, товариство не мало можливості надати щоденну інформацію за фактом розміщення цінних паперів фонду “Запорізькі феросплави”. Згідно до п. 3.4. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.1997р. № 2, у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27, зі змінами та доповненнями, справа про правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу правопорушення. Враховуючи вищевикладене та керуючись п. 3.4. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.1997р. № 2, у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27, зі змінами та доповненнями,

ПОСТАНОВИВ:

Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” закрити у зв’язку з відсутністю складу правопорушення. Постанова набирає чинності з моменту її винесення. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку. Постанову направити особі, щодо якої її винесено.