Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


09.08.2007

Постанова № 250- ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 250- ОД

м.Одеса

2007-08-09

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Начальник Одеського територіального управління ДКЦПФР - Ровинський Юрій Олександрович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів та на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 286-ОД від 31.07.2007 року, у відношенні ВАТ“Енергопостачальна компанiя Одесаобленерго”. Код ЄДРПОУ: 00131713 Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Садова, 3. Засоби зв’язку: 8 (048) 717-20-59. Банківські реквізити: р/р 26002312527 в АКБ “Південний”, МФВ: 328209..

ВСТАНОВИВ:

ВАТ “Енергопостачальна компанiя Одесаобленерго” розкрило квартальний звіт за І квартал 2007 року з порушенням терміну, встановленого вимогами п. 3 глави 3 розділу ІV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364, а саме несвоєчасно надало квартальний звіт в Одеське територіальне управління ДКЦПФР. Постановою № 250-ОД від 18.07.2007 року у відношенні ВАТ “Енергопостачальна компанiя Одесаобленерго” було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів. На підставі вищевикладеного, у відношенні ВАТ “Енергопостачальна компанiя Одесаобленерго” 31 липня 2007 року було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 286–ОД. Постановою № 268-ОД від 01.08.2007 року розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів було призначено на 09.08.2007 року. Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів та згідно письмових пояснень представника товариства, який діяв від імені товариства на підставі довіреності № 170 від 15.02.2007 року було встановлено, що зазначене правопорушення відбулось у зв’язку із тривалим терміном підготовки бухгалтерської звітності структурними підрозділами ВАТ “Одесоблєнерго. Крім цього, ВАТ “Одесаоблєнерго” повністю визнало вину за вчинене правопорушення і зобов’язалось у подальшому суворо дотримуватись вимог діючого законодавства. Відповідно до вимог ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та п. 18.3 “Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97р. № 2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27 передбачено накладення на юридичних осіб штрафу за не подання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації у розмірі до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом’якшують відповідальність: - усвідомлення факту правопорушення на ринку цінних паперів; - визнання вини за вчинене правопорушення; - тяжке фінансове становище, яке склалося на підприємстві. - Обставини, що обтяжують відповідальність: не викрито. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. п. 7, 9 Положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, п. п. 2.6, 3.3, 8.1, 8.4, 18.3, “Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.97 року у редакції ДКЦПФР № 27 від 13.02.01 року.

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання квартального звіту за 1 квартал 2007 року до Одеського територіального управління ДКЦПФР у відповідності до вимог п. 3 глави 3 розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 року, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364 – застосувати до ВАТ “Одесаоблєнерго” санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 30 (тридцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 510 (п’ятсот десять) гривень. 2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене акціонерне товариство, перерахувати в доход державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім’я управління органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 23030300 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ банку звітності 106, р/р 3111110670008, утримувач: ГУДКУ в Одеській області, МФВ: 828011, код утримувача: 23213460, протягом 15 днів з моменту отримання даної постанови. 3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію платіжного доручення), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 10. 4. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. 5. Копію даної постанови протягом п’яти робочих днів направити до Юридичного відділу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено на протязі 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Господарського суду у встановленому законодавством порядку.