Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


16.08.2007

Постанова № 274 - ОД

про закриття справи
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 274 - ОД

м.Одеса

2007-08-16

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ровинський Юрій Олександрович – начальник Одеського територіального управління ДКЦПФР, розглянувши справу про правопорушення на ринку цінних паперів та на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 283 - ОД від 31.07.2007 р., у відношенні: ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго». Місцезнаходження: 65023, м. Одеса, Садова, 3. Код ЄДРПОУ: 00131713. Засоби зв’язку: тел. (048) 717-20-59, 717-20-79. Банківські реквізити: р/р 26002312527 в АБ «Південний». МФВ: 328209.

ВСТАНОВИВ:

згідно з журналом особливої інформації за 2007р. (індекс справи 03-17) ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» здійснило розкриття особливої інформації про зміни в персональному складі службових осіб, які відбулись на загальних зборах акціонерів від 05.06.2007р. у стрічці новин від 11.06.2007р., тобто несвоєчасно, що є порушенням вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п. 17 розділу І та п. 1 глави 3 Розділу ІІ Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР за № 1591 від 19.12.2006р. Враховуючи наявність в діянні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» ознак правопорушення, 20.07.2007р. Одеським теруправлінням ДКЦПФР була винесена постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів № 259 - ОД, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» прибути 31.07.2007р. до Одеського теруправління ДКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. 31 липня 2007 року у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» був складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 283 - ОД. Для ознайомлення та підписання акту про правопорушення прибув уповноважений представник ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» – Катков В.М. (довіреність № 170 від 15.02.2007 р.). Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів був призначений на 16.08.2007 р., про що винесена постанова про розгляд справи за № 288 – ОД від 03.08.2007 р. У ході розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів та при додаткової перевірці розміщення особливої інформації у стрічці новин встановлено, що ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» своєчасно здійснило розкриття особливої інформації про зміни в персональному складі службових осіб, які відбулись на загальних зборах акціонерів від 05.06.2007р. у стрічці новин, а саме: 07.06.2007р. о 11:21:41. Але, при заповненні повідомлення для подання в Одеське теруправління ДКЦПФР була допущена технічна помилка та датою розміщення особливої інформації була зазначена 11.06.2007р. Таким чином, в діях ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» відсутня подія в порушенні вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.17 розділу І та п. 1 глави 3 Розділу ІІ Положення “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням ДКЦПФР за № 1591 від 19.12.2006р. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п.п. 7, 9 Положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР за № 9 від 14.05.1997р., п. 3.5, підпункту 2 пункту 8.4 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Наказом ДКЦПФР за № 2 від 09.01.1996р., у редакції рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.2001р.,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу про правопорушення у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» за порушення вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.17 розділу І та п. 1 глави 3 Розділу ІІ Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР за № 1591 від 19.12.2006р., закрити за відсутністю події правопорушення. 2. Відділу контрольно-правової роботи направити копію постанови до Юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. 3. Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або господарського суду у встановленому законодавством порядку.