Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


19.07.2007

Постанова № 144-ЖИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Житомирське ТУ


ПОСТАНОВА № 144-ЖИ

м.Житомир

2007-07-19

Я, Уповноважена особа Комісії, Осадчук Ольга Анатоліївна заступник начальника управління - начальник відділу правозастосування, контролю та фінансового моніторингу на ринку цінних паперів Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та наказу начальника Житомирського територіального управління Комісії Шиніна В.В. від 16.07.2007р. №49, у відношенні акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а; ідентифікаційний код: 05839888; р/р 37394999037 в АТ "Укрінбанк", МФО 300142; телефон/факс (044) 2472253, 2472000, 2472118, Ліцензія на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, видана 12.10.2004р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АА 770481, термін дії ліцензії до 12.10.2007р.

ВСТАНОВИВ:

Згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 10 липня 2007р. №144-ЖИ, складеного головним спеціалістом відділу правозастосування, контролю та фінансового моніторингу на ринку цінних паперів Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тичиною С.І., вищезазначений учасник фондового ринку порушив вимоги чинного законодавства про цінні папери, а саме: вимоги п. 7 глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006р. №348 (Далі - Ліцензійні умови №348) в частині недотримання вимог нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, зокрема Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії №1000 від 17.10.06р. (далі –Положення №1000), а саме: реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "Житомироблплемоб`єднання" станом на 22.06.07р., складений АТ "Укрінбанк" та підписаний начальником відділу реєстраторської діяльності Оніщенко Н.В. не містить наступної інформації про емітента: щодо органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію телефону, факсу, переліку уповноважених осіб, та даних щодо коду цінних паперів, чим порушено вимоги пункту 5.1 розділу ІІІ Положення №1000. Про час і місце підписання акту про правопорушення та розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів юридична особа була повідомлена в установленому порядку. Керівник або уповноважений представник юридичної особи на підпис акту та розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів до Житомирського територіального управління Комісії не з`явився. Згідно листа АТ "Укрінбанк" від 11.07.07р. №07/07-11/1 порушення вчинено у зв`язку з помилкою програми під час формування та друку реєстру. Щодо обставин правопорушення слід зазначити наступне. Вимогами п. 7 глави 2 Ліцензійних умов №348 встановлено, що Ліцензіат повинен дотримуватись вимог нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Згідно вимог п. 5.1 р. III Положення N1000 до переліку інформації, яку має містити реєстр власників іменних цінних паперів віднесена інформація про емітента, а саме: орган, що видав свідоцтво про державну реєстрацію, телефон, факс, перелік уповноважених осіб, код цінних паперів. Реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "Житомироблплемоб`єднання" станом на 22.06.07р., складений АТ "Укрінбанк", не містить інформації про емітента: щодо органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію, телефону, факсу, переліку уповноважених осіб, даних щодо коду цінних паперів, чим порушено вимоги п. 5.1 р. III Положення N1000. Отже, АТ "Укрінбанк", який має Ліцензію на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів порушив вимоги п. 7 глави 2 Ліцензійних умов №348 в частині дотримання вимог нормативно-правового акта Комісії, який регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, зокрема Положення №1000. Згідно з п.5 ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Комісія має право виносити попередження. Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери, нормативних актів Комісії застосувати до акціонерного товариства "Український інноваційний банк" санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.