Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


24.12.2007

Постанова № 545 - ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 545 - ОД

м.Одеса

2007-12-24

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Ровинський Юрій Олександрович - Начальник Одеського територіального управління ДКЦПФР, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів та на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 547-ОД від 13.12.2007 року, у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» Код ЄДРПОУ: 00131713 Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Садова, 3. Засоби зв’язку: 25-29-20. Банківські реквізити: р/р 26002312527 в АКБ «Південний» МФВ: 328209.

ВСТАНОВИВ:

ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» несвоєчасно розкрило квартальну інформацію, а саме несвоєчасно надало до Одеського територіального управління ДКЦПФР звіт за ІІІ квартал 2007 року, що є порушенням вимог п. 3 глави 3 розділу ІV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р., та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364. Постановою № 541-ОД від 30 листопада 2007 року у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів. На підставі вищевикладеного, у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» 13 грудня 2007 року було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 547–ОД. Постановою № 551-ОД від 14 грудня 2007 р. розгляд справи у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» було призначено на 24 грудня 2007 р. Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, а також згідно пояснень представника товариства, який діяв на підставі довіреності № 170 від 15 лютого 2007 р. було встановлено, що зазначене правопорушення відбулося в зв’язку із затримкою виконання обов’язків особою, відповідальною за надання бухгалтерських форм квартального звіту. Крім цього, ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» визнало вину за вчинене правопорушення, та зобов’язалось у подальшому не порушувати вимоги чинного законодавства на ринку цінних паперів. Відповідно до вимог ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та п. 18.3 “Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97р. № 2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27 передбачено накладення штрафу за неподання, несвоєчасне подання або подання юридичними особами завідомо не достовірної інформації у розмірі до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом’якшують відповідальність: - усвідомлення факту правопорушення на ринку цінних паперів, - визнання вини за вчинене правопорушення, Обставини, що обтяжують відповідальність: - правопорушення скоєно не вперше. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. ст. 9, 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. п. 7, 9 Положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, п. п. 2.6, 3.3, 8.1, 8.4, 18.3, “Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.97 року у редакції ДКЦПФР № 27 від 13.02.01 року.

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне розкриття інформації у формі квартального звіту за ІІІ квартал 2007 р. - застосувати до ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 510 (п’ятсот десять) гривень. 2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене акціонерне товариство, перерахувати в доход державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім’я управління органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 23030300 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ банку звітності 106, р/р 31111106700008, утримувач: ГУДКУ в Одеській області, МФВ: 828011, код утримувача: 23213460, протягом 15 днів з моменту отримання даної постанови. 3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію платіжного доручення), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 10. 4. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. 5. Відділу корпоративних фінансів, звітності учасників фондового ринку та захисту прав інвесторів копію даної постанови протягом п’яти робочих днів направити до Юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено на протязі 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів суду у встановленому законодавством порядку.