Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


06.08.2008

Постанова № 296-ОД

про закриття справи
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 296-ОД

м.Одеса

2008-08-06

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ровинський Юрій Олександрович – начальник Одеського територіального управління ДКЦПФР, у відношенні: відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго». Місцезнаходження: 65023, м. Одеса, вул. Садова, 3. Код ЄДРПОУ: 00131713. Засоби зв’язку: (048) 717-20-59, 717-20-79 Банківські реквізити: р/р 26002312527 в АБ „Південний”. МФВ: 328209.

ВСТАНОВИВ:

згідно журналу особливої інформації за 2008 рік (індекс справи 03-17) встановлено, що в порушення вимог ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» пункту 1 глави 3 розділу ІІ Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР за № 1591 від 19.12.2006р., відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» - надалі ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго», несвоєчасно опублікувало в офіційному друкованому виданні особливу інформацію про зміну складу посадових осіб, яка відбулась згідно рішення загальних зборів ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» від 22.05.2008 р. Зазначений факт вчинення правопорушення підтверджується особливою інформацією ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» від 30.05.08 р. (н/вх. № 22/741 від 30.05.08 р.). Враховуючи наявність в діянні ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» ознак правопорушення, 09.07.2008р. Одеським теруправлінням ДКЦПФР була винесена постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів № 305-ОД, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» прибути 18.07.2008р. до Одеського теруправління ДКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. 18 липня 2008 року у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» був складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 300-ОД. Для підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів прибув представник ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» – Катков В.М. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів призначений на 04.08.2008р., про що винесена постанова про розгляд справи за № 311 – ОД від 21.07.2008р. У ході розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів представником ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» – Катковим В.М. (довіреність № 180 від 01.07.2008р.), були зазначено, що особлива інформація ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» була відправлена до редакції «Бюлетень цінні папери України». Також, представник ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» Катков В.М. додав, що в той час офіційні видання ДКЦПФР були обтяжені публікаціями річних звітів акціонерних товариств і редакція не спромоглась надрукувати відомості в строк. Однак, платіжне доручення, що могло бути доведенням сплати для вчасних публікацій у редакції «Бюлетень цінні папери України», представник ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» не надав. Зобов’язався надати додатково. Таким чином, під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» виникли питання, які потребували додаткової перевірки. 05 серпня 2008р. представник ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» надав додаткові матеріали, що підтверджували факт сплати за публікацію особливою інформації в друкованому органі ДКЦПФР: 1) платіжне доручення № 6992 від 30 травня 2008р.; 2) рахунок № 2448 від 29.05.2008р. за розміщення особливої інформації в офіційному виданні ДКЦПФР; 3) прохання ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» щодо публікації особливої інформації у друкованому органі ДКЦПФР № 10/1-74 від 27.05.08р. Таким чином, в діях ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» відсутня подія порушення ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та п. 1 глави 3 розділу ІІ Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР за № 1591 від 19.12.2006р. Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07 № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» закрити у зв’язку з відсутністю події правопорушення. 2. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії, Начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.О. Ровинський