Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


06.08.2008

Постанова № 379-ЛУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Луганське ТУ


ПОСТАНОВА № 379-ЛУ

м.Луганськ

2008-08-06

Я, уповноважена особа Комісії - начальник Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Казакова Ольга Іванівна, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні : ВАТ "Лисичанськвугілля" Код за ЄДРПОУ: 32359108 Адреса: 93100 м.Лисичанськ район вул.Малиновського, 1 Банківські реквізити: р/р 2600330140985 в Лисичанському відділенні Промінвестбанку, МФО 304416

ВСТАНОВИВ:

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів здійснено в присутності представника ВАТ "Лисичанськвугілля" Толмачової Е.А. (довіреність № 56 від 09.07.2008р.). ВАТ "Лисичанськвугілля" порушило вимоги чинного законодавства на ринку цінних паперів, а саме: 03.07.2008р. в господарській діяльності ВАТ "Лисичанськвугілля" відбулись дії, які відповідно до ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" можуть вплинути на фінансово - господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Відповідно до п. 1 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006р. (далі - Положення), розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії; в офіційному друкованому видані - протягом п`яти робочих днів з дати вчинення дії; подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії. Так, товариство не здійснило розкриття особливої інформації від 03.07.2008р. у стрічці новин (в інформаційному ресурсі ДКЦПФР, поновленому у режимі реального часу) та опубліковало зазначену особливу інформацію в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" 11.07.2008р., тобто несвоєчасно. Зазначені відомості підтверджуються наданою до ЛТУ ДКЦПФР особливою інформацією у паперовій формі (вх.№ 1734 від 14.07.2008р.). Таким чином, ВАТ "Лисичанськвугілля" при розкритті особливої інформації від 03.07.2008р. порушило вимоги п. 1 глави 3 розділу II Положення в частині розкриття інформації у стрічці новин та в частині строків розкриття інформації в офіційному друкованому виданні. Обставиною, що пом’якшує відповідальність ВАТ "Лисичанськвугілля" є визнання вини юридичною особою в особі представника в ході розгляду справи. Обставин, що обтяжують відповідальність ВАТ "Лисичанськвугілля", не встановлено. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 379-ЛУ від 29.07.2008р., матеріалами справи. Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 статті 8, ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пункту 1 розділу XVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07р. №2272 ,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери застосувати до ВАТ "Лисичанськвугілля" санкцію у вигляді попередження. 2. Постанову направити протягом трьох днів особі, до якої застосована санкція. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів від дати винесення постанови або до суду у встановленому законодавством порядку.