Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.02.2008

Постанова № 58 - КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 58 - КФ

м.Київ

2008-02-11

Я, уповноважена особа Комісії – директор департаменту корпоративних відносин Петрашко Олексій Геннадійович, на підставі доручення т.в.о. Голови Комісії від 09.07.2007р. №21-КФ, розглянувши у присутності заступника начальника відділу департаменту корпоративних відносин Туркової Олени Миколаївни та уповноваженого представника ЗАТ “ФК Сократ” – Міркевич Ірини Степанівни (довіреність від 31.01.2008р.), матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні закритого акціонерного товариства “ФК Сократ”, код за ЄДРПОУ 21645965, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, н/п №147 (літ.А), к.1, п/р №26501991000679 ВАТ Банк “БІГ Енергія“,

ВСТАНОВИВ:

згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 31.01.2008р. №18-КФ закритим акціонерним товариством “ФК Сократ” порушено вимоги статті 43 Закону України “Про господарські товариства”, а саме: повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного надруковано менше як за 45 днів до скликання загальних зборів. Згідно з поясненнями уповноваженого представника ЗАТ “ФК Сократ” зазначене порушення мало місце у зв`язку з тим, що відповідальна за публікацію особа знаходилась на лікарняному. Персональні повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів були направлені акціонерам своєчасно. Ураховуючи наведене та керуючись п.5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та п.18.5 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.01. №27

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери закритому акціонерному товариству “ФК Сократ” винести попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа О. Петрашко