Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


03.07.2009

Постанова № 135-ЗП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Запорізьке ТУ


ПОСТАНОВА № 135-ЗП

м.Запоріжжя

2009-07-03

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Власов В’ячеслав Геннадійович, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо закритого акціонерного товариства „Компанія з управління активами „Славутич-Інвест” (скорочене найменування: ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест”, місцезнаходження: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, р/р № 265039 у ВАТР „Банк Кіпру”, МФО 313407, код ЄДРПОУ: 23848885) в присутності голови правління Ковиліної Аліни Андріївни та начальника відділу розслідування та правозастосування Блажко Уляни Віталіївни,

ВСТАНОВИВ:

За результатами планової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест”, що проводилася 0 10.06.2009р. по 30.06.2009р. робочою групою у складі начальника відділу розслідування та правозастосування Блажко У.В. та головного спеціаліст-юрисконсульта відділу розслідування та правозастосування Пшеничної О.А., виявлений факт порушення компанією з управління активами п. 7 гл. 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006р. № 341, зі змінами, затвердженими рішенням ДКЦПФР від 24.05.2008р. № 473 (надалі – Ліцензійні умови-341). За даним фактом уповноваженою особою ДКЦПФР, Блажко У.В., яка діє на підставі доручення від 08.01.2009р. № 2/д, 30.06.2009р. порушена справа про правопорушення на ринку цінних паперів. 30.06.2009р. складений акт у відношенні товариства № 200-ЗП. Правопорушення скоєно вперше. Постановою, винесеною начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Власовим В.Г. 01.07.2009р., розгляд справи призначений на 03.07.2009р.. Постанова про розгляд справи була вручена керівнику товариства особисто під підпис. В процесі розгляду справи встановлено наступне. Загальними зборами акціонерів ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест” було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 7 000 000 грн. Статут ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест” (п’ята редакція), в якому визначений новий розмір статутного капіталу, зареєстрований державним реєстратором виконкому Запорізької міської ради Запорізької області 18.06.2008р. за № 11031050010004263. Пунктом 7 гл. 3 р. ІІ Ліцензійних умов-341 передбачено, що у разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надати облікову картку з відповідними змінами та оновлену інформацію в електронному вигляді. Форма облікової картки надана у додатку 4 до Ліцензійних умов-341. Ця форма містить відомості про розмір статутного капіталу ліцензіата. Враховуючи вищевикладене, ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест” повинно було надати інформацію про зміни статутного капіталу, надати облікову картку та оновлену інформацію в електронному вигляді до 15 липня 2008 року. Облікова картка, супроводжувальний лист до неї та оновлена інформація в електронному вигляді була надана листом від 23.07.2008р. №322 (вх. теруправління від 24.07.2008р. № 2561/03). Таким чином, ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест” не повідомило у встановлений строк Запорізьке теруправління ДКЦПФР про зміни статутного капіталу та не надало у встановлений строк облікову картку з відповідними змінами та оновлену інформацію в електронному вигляді, що є порушенням п. 7 гл. 3 розділу ІІ Ліцензійних умов-341. Голова правління під час розгляду справи пояснила, що згідно до ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерним товариством визнається господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Таким чином, розмір статутного капіталу вважається чинним з моменту реєстрації випуску акцій товариства. Оскільки свідоцтво про реєстрацію випуску видано компанії 17.07.2008р., то і надати облікову картку про зміни статутного капіталу товариство повинно було протягом 15 робочих днів з моменту видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. З приводу наданих пояснень необхідно зазначити наступне: Згідно до роз`яснення ДКЦПФР від 17.02.2009р.ю № 3 акціонерні товариства до приведення у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" статуту та інших внутрішніх положень акціонерного товариства мають керуватися у своїй діяільності з 29.04.2009 року по 28.04.2011р. Законом України "Про господарські товариства" та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Таким чином, оскільки ЗАТ "КУА "Славутич-Інвест" не привело статут та внутрішні положення до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", то товариство повинно керуватися нормами Закону України "Про господарські товариства". Статтею 16 Закону України "Прр господарські товариства" визначено, що рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внсення цих змін до державного реєстру. Статут ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест” (п’ята редакція), в якому визначений новий розмір статутного капіталу, зареєстрований державним реєстратором виконкому Запорізької міської ради Запорізької області 18.06.2008р. за № 11031050010004263. Таким чином, компанія повинна була надати протягом 15 робочих днів з 18.06.2008р. відповідну інформацію до Запорізького теруправління. Таким чином, ЗАТ „КУА „Славутич-Інвест” не повідомило у встановлений строк Запорізьке теруправління ДКЦПФР про зміни статутного капіталу та не надало у встановлений строк облікову картку з відповідними змінами та оновлену інформацію в електронному вигляді, що є порушенням п. 7 гл. 3 розділу ІІ Ліцензійних умов-341. Враховуючи вищевикладене та на підставі п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.5. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

За порушення законодавства про цінні папери винести закритому акціонерному товариству „Компанія з управління активами „Славутич-Інвест” попередження. Постанова набирає чинності з моменту її винесення. Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.