Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


26.06.2003

Постанова № 261-ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 261-ОД

м. Одеса

2003-06-26

Я, Уповноважена особа Комісії, Ровинський Юрій Олександрович - начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розглянувши матеріали про правопорушення на ринку цінних паперів, на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів №229-ОД від 06 червня 2003 року, у відношенні: ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" Юридична адреса: 65029, м. Одеса, вул. Садова, б. 3. Фактична адреса: співпадає з юридичною. Код ЄДРПОУ: 00131713 Засоби зв’язку: тел. (0482) 730-12-56 Банківські реквізити: відомості відсутні

ВСТАНОВИВ:

на загальних зборах відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго", які відбулися 21 березня 2003 року, були переобрані члени спостережної ради товариства. Також на засіданнях спостережної ради товариства, які відбулись 28.03.2003 р. та 21.04.2003 р. було переобране правління ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго", але в порушення вимог ст. 25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та п. 3.1 Положення "Про порядок надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", затвердженого Рішенням ДКЦПФР №5 від 10.02.2000 р., емітент несвоєчасно надав до Одеського теруправління ДКЦПФР особливу інформацію (вх. №22/1178 від 24.04.2003 р.), щодо змін у персональному складі службових осіб товариства. Беручи до уваги наявність ознак правопорушення, 06 червня 2003 року у відношенні ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" був складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів №229-ОД, який був підписаний начальником відділу Управління корпоративними правами товариства, за дорученням №70 від 23.01.2003 р. - Катковим В.М. 11 червня 2003 року Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР була винесена постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів №209-ОД, відповідно до якої, керівнику або уповноваженому представнику вказаного акціонерного товариства необхідно було прибути 19.06.2003 р. до теруправління для участі у розгляді матеріалів справи про правопорушення. Постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів була отримана 17.06.2003 р. секретарем відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" - Григоренко, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення №617 від 12.06.2003 р. Але, представник емітента не прибув до Одеського теруправління ДКЦПФР на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, який відбувся 19.06.2003 р. Беручи до уваги вищевикладене та з метою об'єктивного прийняття рішення по даній справі, уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що присутність керівника або представника вищезазначеного товариства при розгляді справи є необхідним. Враховуючи вищезазначене, 19 червня 2003 року Одеським теруправлінням ДКЦПФР була винесена постанова про відкладення розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів №23-ОД, відповідно до якої розгляд справи у відношенні ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" був перенесений на 26 червня 2003 року. Згідно пояснень представника ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" - Каткова В.М. від 26.06.2003 р., особлива інформація була надана до Одеського теруправління ДКЦПФР з порушенням терміну у зв'язку з тим, що позачергові збори акціонерів вказаного товариства були скликані акціонерами, володіючими більш 10 % акцій товариства та були проведені у м. Києві. Протокол позачергових зборів, товариства та протоколи засідання спостережної ради товариства, які підтверджують зміни у персональному складі службових осіб надійшли до управління ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" тільки 22.04.2003 р. Крім цього, інформація про зміни у персональному складі службових осіб була опублікована 25.04.2003 р. у газеті "Українська інвестиційна газета" №16. Також, у зв'язку з тяжким фінансовим становищем підприємства, представник товариства звернувся з проханням не застосовувати до ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" великі штрафні санкції, що може дуже ускладнити і так тяжке фінансове становище на підприємстві, так як кредиторська заборгованість товариства складає порядку одного мільярда гривень. Відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п. 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР №2 від 09.01.97 р. у редакції рішення ДКЦПФР №27 від 13.02.01 р. передбачено накладення на юридичних осіб штрафу за ненадання,. несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом'якшують відповідальність: збитків у вигляді матеріальної або моральної шкоди по причині скоєного правопорушення не встановлено; - визнання вини за вчинене правопорушення; тяжке фінансове становище товариства, що підтверджується поясненням представника ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго". Обставини, що обтяжують відповідальність: не викрито. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. ст. 8, 9, Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", п. п. 7, 9 Положення "Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", п. п. 2.6, 3.3, 8.1, 8.4, 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР №2 від 09.01.97 р. у редакції рішення ДКЦПФР №27 від 13.02.01 р.,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушенні вимог статті 25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та п. 3.1 Положення "Про порядок надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", затвердженого Рішенням ДКЦПФР №5 від 10.02.2000 р., застосувати до ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 10 (десяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 170 (сто сімдесят) гривень. 2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене акціонерне товариство, перерахувати в доход державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім'я управління органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності банку 101, №рахунку 31119101800002, МФВ: 828011 протягом 15 днів з моменту отримання даної постанови. 3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію платіжного доручення), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5. 4. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. 5. Відділу контрольно-ревізійної роботи та розслідування правопорушень на ринку цінних паперів Одеського теруправління ДКЦПФР, копію даної постанови протягом п'яти робочих днів направити до юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено на протязі 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку.