Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


19.10.2009

Постанова № 753 –ІД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 753 –ІД

м.Київ

2009-10-19

Я, уповноважена особа Комісії, Петрашко Олексій Геннадійович – член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), на підставі доручення Голови Комісії від 08.10.09р. №426-ІД розглянувши справу про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності директора ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” Л.Натрус, головного спеціаліста управління спільного інвестування С.Ороховського та головного спеціаліста юридичного управління Є.Степанова у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”, адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корпус 2, код за ЄДРПОУ 35575477, п/р 26502300005383 в Київське відділення №1 ВАТ “ФІНЕКСБАНК”, МФО 380311,

ВСТАНОВИВ:

У відношенні “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 06.10.09р. №38-ІД, відповідно до якого ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” порушено вимоги частини 7 статті 42 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” (зі змінами) (далі - Закон) в частині неподання Звіту у встановлений чинним законодавством строк. Відповідно до частини 1 статті 42 Закону строк розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності пайового інвестиційного фонду, визначається проспектом емісії інвестиційних сертифікатів і не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів. Відповідно до частини 7 статті 42 Закону після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, протягом трьох днів компанія з управління активами зобов`язана подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією. ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” листом від 04.09.2009 р. №04/09/01 (вх. №17318 від 09.09.2009 р.) надало до Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів Пайового Закритого Недиверсифікованого Венчурного Інвестиційного Фонду “КОНСЕНТ КАПІТАЛ” ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” (далі - Звіт). Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Пайового Закритого Недиверсифікованого Венчурного Інвестиційного Фонду “КОНСЕНТ КАПІТАЛ” ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” - 25.02.2009р. Максимальний термін подання звіту про результати розміщення цінних паперів вищевказаного фонду – 28.08.2009 року. Таким чином, ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” порушено вимоги частини 7 статті 42 Закону в частині неподання Звіту у встановлений чинним законодавством строк. Враховуючи вищевикладене на підставі статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пункту 1.3. розділу XVII Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавствана ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07р. №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії до ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” застосувати санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її застосовано. 3. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку