Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


19.10.2009

Постанова № 754 –ІД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 754 –ІД

м.Київ

2009-10-19

Я, уповноважена особа Комісії, Петрашко Олексій Геннадійович – член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), на підставі доручення Голови Комісії від 08.10.09р. №426-ІД розглянувши справу про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності директора ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” Л.Натрус, головного спеціаліста управління спільного інвестування С.Ороховського та головного спеціаліста юридичного управління Є.Степанова у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”, адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корпус 2, код за ЄДРПОУ 35575477, п/р 26502300005383 в Київське відділення №1 ВАТ “ФІНЕКСБАНК”, МФО 380311,

ВСТАНОВИВ:

У відношенні ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 06.10.09р. №37-ІД, відповідно до якого ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” порушено вимоги пункту 1 Розділу 2 Положення про порядок подання компанією з управління активами інформації стосовно підтвердження відповідності складу та структури активів інститутів спільного інвестування після закінчення терміну, встановленого для досягнення їх нормативів діяльності (далі - Положення), затвердженого рішенням Комісії від 12 листопада 2003р. N 487 (у редакції рішення Комісії від 1 липня 2009 р. N 718), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2003р. за N 1105/8426 (далі – Положення) в частині неподання Інформації у встановлений чинним законодавством строк. Відповідно до вимог пункту 1 Розділу 2 Положення компанія з управління активами протягом 5 робочих днів після закінчення 6 місяців з дати реєстрації регламенту ІСІ в порядку, установленому Комісією, зобов`язана подати до Комісії інформацію щодо складу та структури активів ІСІ (далі - інформація). Інформація подається компанією з управління активами за станом на наступний день після закінчення 6 місяців з дати реєстрації регламенту ІСІ в установленому Комісією порядку. ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” листом № 26/08/01 від 26.08.2009р. (вх. № 16680 від 26.08.2009р.) надало до Комісії Інформацію Фонду за станом на 13.08.2009р. Дата реєстрації регламенту та внесення Пайового Закритого Недиверсифікованого Венчурного Інвестиційного Фонду “КОНСЕНТ КАПІТАЛ” ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” (далі - Фонд) до ЄДРІСІ - 12.02.2009р. Максимальний термін подання Інформації вищевказаного Фонду – 19.08.2009р. за станом на 13.08.2009 р. Таким чином, ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” порушено вимоги пункту 1 Розділу 2 Положення в частині неподання Інформації у встановлений чинним законодавством строк. Враховуючи вищевикладене на підставі статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пункту 1.3. розділу XVII Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавствана ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07р. №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії до ТОВ “КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” застосувати санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її застосовано. 3. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.